Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນ ພະຫັດ ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2017

• ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ເພາະຜູ້ໃຫຍ່ຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ສູງ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນນໍາເລື່ອງບໍ່ເກີດຜົນປະໂຫຍດ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວນຫາເວລາໃຫ້ກັນກ່ອນຄວາມຮັກຈະຫ່າງເຫີນ, ຄົນໂສດມີໂອກາດພົບຮັກກັບຄົນດີ.
• ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານອຸປະສັກທີ່ທ່ານພວມປະເຊີນຢູ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ການເງິນມີດວງໝົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມສໍາພັນໝັ້ນຄົງ, ຄົນໂສດຖ້າມີຮັກໄລຍະນີ້ ຊີວິດຈະຫວຸ້ນວາຍ.
• ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານມີດວງໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເງິນໄລຍະນີ້ ຖ້າຈະລົງທຶນຄວນລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນ, ຄົນໂສດອີກບໍ່ດົນຈະພົບຮັກກັບຄົນທີ່ຖືກໃຈ.

• ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານມື້ນີ້ ຄວນລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະມີໂອກາດເຮັດວຽກຜິດພາດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ການເງິນຄ່ອງແຄ້ວດີ ບໍ່ມີບັນຫາ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມສໍາພັນໝັ້ນຄົງ, ຄົນໂສດອີກບໍ່ດົນຈະພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈ.
• ຄົນເກີດວັນພະຫັດ: ວຽກງານອາດມີບັນຫາເລັກໜ້ອຍ ກັບໝູ່ຄູ່ທີ່ຄິດບໍ່ກົງກັນ. ການເງິນບັນຫາທີ່ມີກໍາລັງຈະປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ກໍາລັງຈະມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບການໝັ້ນ, ຄົນໂສດມີດວງສົມຫວັງນໍາຄວາມຮັກ.
• ຄົນເກີດວັນສຸກ: ວຽກງານ ຜົນງານຂອງທ່ານໂດດເດັ່ນ ເປັນທີ່ໜ້າຈັບຕາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນອົງກອນ. ການເງິນດວງກໍາລັງດີ ຖ້າລົງທຶນໄລຍະນີ້ຈະໄດ້ຜົນຕອບຮັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງກັນດີ, ຄົນໂສດວຽກງານຈະນໍາພາທ່ານມາພົບຄົນດີ.

• ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານມີດວງມີໄຊຊະນະເໜືອຄູ່ແຂ່ງ. ການເງິນມີດວງມີລາຍໄດ້ຈາກຄວາມດຸໝັ່ນຂອງທ່ານ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ພວມຢູ່ໃນໄລຍະສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ, ຄົນໂສດມີດວງໄດ້ພົບຮັກກັບຄົນໃກ້ຊິດ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ