Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ກັນຍາ 2017

• ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານມີດວງມີບັນຫາ ເພາະຄວາມປະມາດ ຄວນນັ່ງສະມາທິເພື່ອຈິດໃຈໝັ້ນທ່ຽງ. ການເງິນຄວນສໍາຮອງເອົາໄວ້ ເພາະໄລຍະນີ້ລາຍຈ່າຍຫຼາຍ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວນຫາເວລາໃຫ້ກັນ ກ່ອນຄວາມຮັກຈະຫ່າງເຫີນ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈ.
• ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານມີດວງມີໄຊນະນະເໜືອຄູ່ແຂ່ງທັງໝົດ. ການເງິນເລີ່ມມີຖານະໝັ້ນຄົງຂຶ້ນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ມີໂອກາດວາງແຜນອະນາຄົດຮ່ວມກັນ, ຄົນໂສດໄລຍະນີ້ ຍັງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະມີຮັກຄັ້ງໃໝ່.
• ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານມີດວງມີບັນຫາກັບໝູ່ຮ່ວມງານເພາະຄວາມຄິດບໍ່ກົງກັນ. ການເງິນໄລຍະນີ້ມີດວງໄດ້ໂຊກການສ່ຽງດວງ ຫຼື ລົງທຶນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ກໍາລັງຈະມີເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ, ຄົນໂສດມີໂອກາດສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ

• ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານມີບັນຫາເຂົ້າມາທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ແລະ ສຸດທ້າຍທ່ານສາມາດຜ່ານມັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. ການເງິນໄລຍະນີ້ຍັງບໍ່ສົມຫວັງດັ່ງໃຈ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ເຖິງບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ກັນ ແຕ່ຄວາມສໍາພັນຍັງຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດກໍາລັງຈະໄດ້ສະຫຼະໂສດ.
• ຄົນເກີດວັນພະຫັດ: ການເງິນມີໂອກາດປະສົບຜົນສໍາເລັດເພາະຄວາມສາມາດ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນໄປກັບສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານປາດຖະໜາມາດົນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຍິ່ງດົນຍິ່ງຮັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດກໍາລັງຈະໄດ້ພົບຄົນດີເພາະຜູ້ໃຫຍ່ແນະນໍາ.

• ຄົນເກີດວັນສຸກ: ວຽກງານຄວນສະສາງວຽກໃຫ້ແລ້ວ ເພາະອີກບໍ່ດົນຈະມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເງິນຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍ ເພາະມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຈິດໃຈຫວັ່ນໄຫວໄປຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງຄອງໂສດອີກຕໍ່ໄປ.

• ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານໄລຍະນີ້ມີດວງໄດ້ເດີນທາງ ຄວນເຮັດຖວາຍພັດຕະຫານເພື່ອເສີມດວງ. ການເງິນເລີ່ມມີເງິນສໍາຮອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ກໍາລັງຈະມີຂ່າວດີອີກບໍ່ດົນ, ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈ ແຕ່ຍັງບໍ່ສົມຫວັງ

Comments