Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 27 ກັນຍາ 2017

• ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານມີດວງມີບັນຫາເພາະການສື່ສານຜິດພາດ ແຕ່ທຸກຢ່າງກໍຜ່ານໄປດ້ວຍດີ. ການເງິນມີດວງໄດ້ໂຊກເລັກນ້ອຍ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ເລີ່ມເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ຫ່າງເຫີນກັນມາດົນ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງຄອງໂສດອີກຕໍ່ໄປ.
• ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານຖ້າມີວຽກເສີມຈະມີໂອກາດປະສົບຜົນສໍາເລັດແບບຄາດບໍ່ເຖິງ. ການເງິນໄລຍະນີ້ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາບໍ່ຂາດ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄົນຮັກເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ດີ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີດວງພົບຮັກໃນໄລຍະນີ້.
• ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານໄລຍະນີ້ມີດວງເມື່ອຍ ເພາະໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກເກີນໜ້າທີ່. ການເງິນຖ້າວາງແຜນໃຫ້ດີຈະມີໂອກາດເປັນເສດຖີໃນອະນາຄົດ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ເລີ່ມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສໍາພັນຄັ້ງນີ້, ຄົນໂສດມີໂອກາດສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກກັບຄົນທີ່ໝາຍປອງ.

• ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານບັນຫາທີ່ມີກໍາລັງປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ພົບກັບອຸປະສັກມາຫຼາຍ. ການເງິນຍັງບໍ່ມີດວງໄດ້ກໍາໄລໃນໄລຍະນີ້. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຍັງສາມາດປະຂັບປະຄອງຄວາມສໍາພັນໄປໄດ້ດີ, ຄົນໂສດກໍາລັງຈະສະຫຼະໂສດແລ້ວ.
• ຄົນເກີດວັນພະຫັດ: ວຽກງານມີດວງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພາະຄວາມສາມາດ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ການເງິນມີດວງຂາດເຂີນໃນໄລຍະສັ້ນໆ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມສໍາພັນແໜ້ນແຟ້ນຕາມການເວລາ, ຄົນໂສດມີໂອກາດພົບຄົນທີ່ເໝາະສົມຄູ່ຄວນ.

• ຄົນເກີດວັນສຸກ: ວຽກງານຄວນຮີບສະສາງວຽກເກົ່າໃຫ້ແລ້ວ ເພາະຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານມີຜົນງານແຊງໜ້າຂອງທ່ານແລ້ວ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນກັບການຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີດວງສົມຫວັງ.

• ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານມີດວງໄດ້ເດີນທາງຕິດຕໍ່ວຽກ. ການເງິນມີດວງໄດ້ໂຊກການຈາກລົງທຶນໄລຍະຍາວ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ກໍາລັງຈະມີຂ່າວດີ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງຄອງໂສດອີກຕໍ່ໄປ.

Comments