Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 28 ກັນຍາ 2017

• ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານມີດວງມີບັນຫາເຂົ້າມາທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເລັກນ້ອຍ. ການເງິນກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ເລີ່ມເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີດວງພົບຮັກຄັ້ງໃໝ່.
• ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານມີໂອກາດປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ. ການເງິນມີລາຍໄດ້ຈາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ປ່ຽນແປງຈາກຄູ່ຮັກເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ດີ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດເພາະບໍ່ມີເວລາຄິດນໍາຄວາມຮັກ.
• ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານສິ່ງທີ່ວາງແຜນໄວ້ກໍາລັງປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ການເງິນມີດວງວາງແຜນລົງທຶນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ເລີ່ມເບື່ອໜ່າຍກັບຄວາມສໍາພັນຄັ້ງນີ້, ຄົນໂສດມີດວງເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຮັກໃໝ່ກັບຄົນທີ່ເໝາະສົມ.

• ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານກໍາລັງໂດດເດັ່ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຄ້າຂາຍ. ການເງິນມີດວງນໍາເງິນໄປລົງທຶນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເມືອຍນໍາການສ້າງລາຍໄດ້ຄອບຄົວ. ຄົນໂສດມີໂອກາດພົບຮັກແບບບໍ່ຄາດຄິດ.
• ຄົນເກີດວັນພະຫັດ: ວຽກງານມື້ນີ້ການງານຂອງທ່ານໂດດເດັ່ນແບບບໍ່ມີໃຜດຶງໄວ້ຢູ່. ການເງິນມີດວງມີບັນຫາຕິດຂັດໄລຍະສັ້ນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຄົນໂສດຄວາມໃກ້ຊິດເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງຄວາມຮັກ.

• ຄົນເກີດວັນວັນສຸກ: ວຽກງານມີດວງປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ວຽກກໍເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເງິນທີ່ເຄີຍລົງທຶນໄວ້ເລີ່ມອອກດອກອອກຜົນແລ້ວ, ຄົນໂສດມົວແຕ່ເຮັດວຽກສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວຈົນລືມຄິດນໍາເລື່ອງຄວາມຮັກ.

• ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານມີດວງໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສໍາຄັນຂອງອົງກອນ ເພາະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ. ການເງິນກໍາລັງປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ກໍາລັງຈະມີຂ່າວດີ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ດວງສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ

Comments