Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 2 ຕຸລາ 2017

• ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານອຸປະສັກທີ່ກຳລັງພົບຢູ່ນີ້ກຳລັງເຝິກຝົນໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນເກັ່ງ. ການເງິນບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຊ້ຈ່າຍ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ ບໍ່ຄ່ອຍໃຈໃສ່ກັນ, ຄົນໂສດຄົນດີຢູ່ໃກ້ແຕ່ທ່ານບໍ່ສົນໃຈ.
• ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານໄລຍະນີ້ຈະວຸ້ນວາຍ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ການເງິນຄວນສໍາຮອງເງິນເອົາໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຍາມສຸກເສິນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ມີໂອກາດວາງແຜນອະນາຄົດຮ່ວມກັນ, ຄົນໂສດຖ້າມີຄວາມຮັກໃນໄລຍະນີ້ຊີວິດຈະວຸ້ນວາຍ.
• ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານມີດວງໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຍາກ ທ່ານຈົ່ງຕັ້ງໃຈໃຫ້ດີເພາະເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ວຽກງານໃນອະນາຄົດ. ການເງິນມີດວງໄດ້ໂຊກຈາກເພດກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ມີດວງຜິດຖຽງກັນເລັກນ້ອຍ, ຄົນໂສດຖ້າເປີດໃຈຈະມີໂອກາດພົບຮັກແທ້.

• ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານມີດວງມີບັນຫາເຂົ້າມາແບບບໍ່ຄາດຝັນ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນນໍາເລື່ອງທີ່ຈໍາເປັນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວນຫາເວລາໃຫ້ກັນກ່ອນຄວາມສໍາພັນຈະຫ່າງເຫີນ, ຄົນໂສດໄດ້ພົບຮັກແລ້ວຫຼັງຈາກທີ່ໂສດມາດົນ.
• ຄົນເກີດວັນພະຫັດ: ວຽກງານມີໂອກາດປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເພາະຄວາມສາມາດ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນນໍາເລື່ອງບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດວຽກໜັກເພື່ອອະນາຄົດຄອບຄົວ, ຄົນໂສດຄົນໃກ້ຕົວກໍາລັງຫຼົງມັກທ່ານຢູ່.

• ຄົນເກີດວັນສຸກ: ວຽກງານຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຈົນຄົນອ້ອມຄົນອິດສາ. ການເງິນຖ້າລົງທຶນໄລຍະນີ້ຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກສົດໃສ, ຄົນໂສດຈິດໃຈຍັງບໍ່ວຸ່ນນໍາຄວາມຮັກ.

• ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານຄວນສະສາງວຽກເກົ່າໃຫ້ແລ້ວ ເພາະອີກບໍ່ດົນຈະມີວຽກໃໝ່ເຂົ້າມາໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງກັນເປັນຢ່າງດີ, ຄົນໂສດຄວາມໃກ້ສິດ ເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງຄວາມຮັກ.

 

Comments