Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2017

ວັນພະຫັດ ວັນທີ 5 ຕຸລາ ພສ 2560 ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າເດືອນ 11 ( ເປັນມື້ນີ້ ເປັນວັນມຸງຄຸນເໝາະແກ່ດການຜ່າຕັດ, ຊື້ອອກລົດໃໝ່ ແລະ ຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່)

ວັນອາທິດ: ວຽກງານມີເກນໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ, ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານທຸມເທ່ສ້າງຜົນງານມາຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ດົນນານ, ການເງິນມີເກນໄດ້ໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ຈາກຄວາມດຸໝັ້ນ, ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ເຖິງບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ກັນ ແຕ່ຄວາມສຳພັນຍັງຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງຄອງໂສດຕໍ່ໄປ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານເລີ່ມມີສັນຍານແຫ່ງການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີດີຂຶ້ນ, ການເງິນມີເກນໄດ້ຮັບຊັບໃນໄລຍະນີ້, ຄວາມຮັກຄົນທີ່ມີຄູ່ຄວາມສຳພັນຍັງຄືເກົ່າທຸກມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນໂສດຄູ່ຄອງຍັງບໍ່ປາກົດຕົວມາໃຫ້ເຫັນ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານຖ້າຫາກປະສົບຄວາມສຳເລັດຕ້ອງພະຍາຍາມເຂົ້າຫາຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເງິນມີເກນວາງແຜນການລົງທຶນ ຫຼື ທຸລະກິດເພີ່ມຕື່ມ, ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ອຸປະສັກ ແລະ ບັນຫາທີ່ຜ່ານມາຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກແທ້.

ວັນພຸດ: ວຽກງານມີເກນໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນຕໍາແໜ່ງໃນໄລຍະນີ້, ການເງິນຄ່ອງຕົວບໍ່ມີບັນຫາໃຫ້ຕ້ອງຄິດນຳ, ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນບໍ່ມີໃຜມາທຳລາຍໄດ້, ຄົນໂສດມີເກນສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ.​

 

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານມີເກນສົມຫວັງ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເມືອຍ ແລະ ທຸມເທ່ມາດົນນານ, ການເງິນມີເກນມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພາະມີວຽກເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກຄົນທີ່ມີຄູ່ເຮັດແຕ່ວຽກສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ຄົນຮັກ, ຄົນໂສດມີເກນພັບຮັກໃໝ່ກັບຄົນໃກ້ຕົວ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານມີເກນໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງເຫັນໃນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ, ການເງິນມີເກນໄດ້ໂຊກລາບຈາກຄວາມຄິດສັງສັນ,​ ຄວາມຮັກຄົນທີ່ມີຄູ່ມີຄວາມສຸກເພາະຄົນຮັກເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດເພາະເັຮດແຕ່ວຽກຫຼາຍ.

 

ວັນເສົາ: ວຽກງານຄວນຈັດສັນລະບຽບເວລາການເຮັດວຽກໃຫ້ດີເພາະຈະມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບເກີນຄວາມຄາດໝາຍ, ການເງິນຄ່ອງຕົວດີເພາະທ່ານເປັນຄົນດຸໝັ້ນຫາລາຍໄດ້ຕະຫຼອດ, ຄວາມຮັກຄົນທີ່ມີຄູ່ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນແຕ່ກໍຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດຮັກແທ້ຢູ່ໃກ້ຕົວ.

 

Comments