Senglao content (728×90)

ທະນາຄານໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອາຊຽນປັບປຸງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ.

ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ເປີດເຜີຍວ່າ: ປະເທດໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ ຖືເປັນສູນກາງຂອງແຮງງານທີ່ອົບພະຍົບມາຈາກປະເທດອື່ນໆໃນອາຊຽນ.

ທະນາຄານໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ປັບປຸງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທັກສະຕໍ່າໃນພາກພື້ນ. ເນື່ອງຈາກອາຊີມີອັດຕາການອົບພະຍົບຂອງແຮງງານໃນພາກພື້ນຫຼາຍກວ່າພາກພື້ນອື່ນໃນໂລກ.

ໃນກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ການອົບພະຍົບຂອງແຮງງານມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ເປີເຊັນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂອງພາກພື້ນອື່ນໆຂອງໂລກຫຼຸດລົງໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ.

ທັງນີ້,​ ທະນາຄານໂລກ ຍັງໄດກ່າວຕື່ມວ່າ ປະເທດໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ ຖືເປັນສູນກາງຂອງແຮງງານທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກປະເທດອື່ນໆໃນອາຊຽນ.

ໃນລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າ: ປະເທດໄທ ຮອງຮັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈຳນວນ 3.75 ລ້ານຄົນຈາກປະເທດມຽນມ້າ, ປະເທດລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ສ່ວນ ປະເທດມາເລເຊຍ ຮອງຮັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈຳນວນ 1.48 ລ້ານຄົນ ແລະ ປະເທດສິງກະໂປ ຮອງຮັບແຮງງານເຄື່ອຍ້າຍຈຳນວນ 1.28 ລ້ານຄົນ.  ສ່ວນຫຼາຍແຮງງານທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປແມ່ນຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນວຽກງານກະສິກຳ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ການຜະລິດ ແລະ  ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ