Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ປະລິມານເຫຼັກໃນປະເທດຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ 5,6%

ຕາມຂ່າວ ຕ່າງປະເທດ, ວັນທີ 9  ຕຸລາ 2017  ຄະນະກຳມະການ ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບ ແຫ່ງຊາດຈີນ (NDRC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະລິມານ ເຫັ້ກດິບ (ຍັງບໍ່ຜ່ານ ຂັ້ນຕອນ ການປຸງແຕ່ງ) ຂອງ ປະເທດຈີນ ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ – ເດືອນສິງຫາ ປີນີ້ ລວມມີ 566,41 ລ້ານໂຕນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນ ໃນປີກາຍນີ້. ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ລາຄາ ເຫຼັກໃນຈີນ ສືບຕໍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍມູນຄ່າ ດັດຊະນີ ພາຍໃນ ເພີ່ມ 7,9 ຈຸດ ນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ຂຶ້ນເປັນ 122,77 ຈຸດ ໃນເດືອນສິງຫາ, ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ.

Comments