Senglao content (728×90)

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກແຈ້ງການເຕືອນ ລະຫວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີເຄື່ອນໄຫວໂດຍ ອ້າງໃສ່ຊື່ທະນາຄານ.

ຫ້ອງການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງສປປ ລາວ ຂໍ​ຖື​ເປັນ​ກຽດ​ແຈ້ງ ​ມາ​ຍັງ​ພໍ່​ແມ່, ປະຊາຊົນ, ຊາວ​ຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ​ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກ​ລົງທຶນ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ຊາບ​ວ່າ: ປັດຈຸບັນ​ມີ​ບຸກຄົນ ​ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຈໍານວນ​ໜຶ່ງ ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂດຍ​ສວຍ​ໃຊ້​ ຊື່​ທະ​ນາຄາ​ນ​ເປັນ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ທະນາຄານ​ລາວ​ພັດທະນາ​ການ​ກະ​ເສດ ຈໍາກັດ, ທະ​ນາຄາ​ນ​ເພື່ອ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ລາວ, ທະ​ນາຄາ​ນ​ເຊັນ​ຊາ ຈໍາກັດ ຫຼື ອື່ນໆ ຊຶ່ງ​ທະ​ນາຄາ​ນດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ ຈາກ​ທະນາຄານ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ຕົວ​ຕົນ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະ​ນັ້ນ, ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ບັນຫາ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະຫງົບ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສັງຄົ​ມ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງ​ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ມາ​ຍັງ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ດັ່ງ​ນີ້:

1. ໃຫ້​ມີ​ສະຕິ ​ແລະ ບໍ່​ໃຫ້​ຫລົງ​ເຊື່ອ​ຕໍ່​ການ​ໂຄສະນາ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທຶນ ຫລື ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກໍາກັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ອ້າງ​ຊື່ ທະນາຄານ​ລາວ​ພັດທະນາ​ການ​ກະ​ເສ​ດ ຈໍາກັດ, ທະນາຄານ ​ເຊັນ​ຊາ ຈໍາກັດ, ທະນາຄານ ​ເພື່ອ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ລາວ, ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ທັງ 3 ທະນາຄານ ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອານຸຍາດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

2. ຖ້າ​ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ, ນັກ​ລົງທຶນ​ພາຍ​​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ ສົນ​ໃຈ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກໍາ​ນໍາ​ທະນາ ຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົວພັນ​ກັນ​ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ, ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫລື ທ່ານສາມາດ​ໂທ​ເຂົ້າ​ມາ​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​​ໄດ້​ ເບີ​ໂທ 021:223362 (ພະ​ແນ​ກຂໍ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ). ສໍາລັບ​ລາຍ​ຊື່​ບັນດາ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ທ່ານ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຢູ່​ໃນ​​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ ທຫລ(WWW.bol.gol.la)

ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ແຈ້ງ​ມາ​ຍັງ​ພໍ່​ແມ່​ປະຊາຊົນ, ຊາວ​ຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ​ທະຫານ, ຕໍ​າຫລວດ, ນັກ​ລົງທຶນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຊາບ ມີ​ສະຕິ​ບໍ່​ໃຫ້​ຫລົງ​ເຊື່ອ​ຕໍ່​ການ​ໂຄສະນາ ​ແລະ ການ​ສວຍ​ໃຊ້​ຊື່​ທະ​ນາຄາ​ນ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ທະ​ນາຄາ​ນ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ແຈ້ງການ ເລກທີ 675ຫກ

Comments