Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ (E-commerce)

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນວິທີຊື້ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ຈາກແຕ່ເດີມ ທີ່ເຄີຍພົບປະ, ເລືອກຊື້ສິນຄ້າໂດຍການຈັບຕ້ອງ ມາເປັນການ ພົບປະທາງອອນລາຍ ແລະ ເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານຮູບພາບ ແລະ ຄໍາບັນຍາຍກ່ຽວກັບຕົວສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງ ຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆຈາກປະສົບການຜູ້ເຄີຍຊື້ຜ່ານມາ. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໃດໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າຊອກຫາໂດຍພິມຊື່ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນ google.com ຫຼື yahoo.com ທ່ານກໍຈະພົບຫຼາຍເວັບໄຊ ທີ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ,​ ເຊັ່ນວ່າ: ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຊື້ປີ້ຍົນ ຫຼື ຈອງໂຮງແຮມ ທ່ານກໍສາມາດເຂົ້າຈອງຜ່ານເວັບໄຊ ຫຼື ເຂົ້າ “ແອັບພຼີເຄເຊິນ”ສະເພາະ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປຫາບໍລິສັດຂາຍປີ້ຍົນ ຫຼື ໂທຈອງບ່ອນພັກອີກຕໍ່ໄປ.

ສະນັ້ນ, ຫຼາຍທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ ແລະ ກໍານົດຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (Business to Customer: B2C) ຜ່ານອອນລາຍ ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານຕະຫຼາດຂອງຕົນໂດຍການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ.

ໃນບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຈະມາສ້າງ ແລະ ຮູ້ຈັກເພີ່ມກ່ຽວກັບບົດບາດສໍາຄັນຂອງການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຕໍ່ກັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລວມເຖິງ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນອະນາຄົດ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແມ່ນການຂ້າຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ລວມທັງ ການຊື້ຂາຍຂໍ້ມູນ (ຮູບເງົາ, ເພງ, ເນື້ອທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆ); ເວົ້າໂດຍລວມ ແລ້ວ ກໍແມ່ນການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານອອນລາຍ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ. ການຄ້າດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນການ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະຢັດເວລາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້-ຂາຍອອນລາຍ.​ໃນນີ້,   ທຸລະກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ລວມມີ ລະຫວ່າງ ທຸລະກິດ ກັບ ທຸລະກິດ (B2B), ຫຼື ທຸລະກິດກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ (B2C), ຜູ້ຊົມໃຊ້ ກັບ ຜູ້ຊົມໃຊ້ (C2C) ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ ກັບ ທຸລະກິດ (C2B) .

ໃນ ສປ ຈີນ ໄລຍະ6ເດືອນຕົ້ນປີ 2015, ການຄ້າອອນລາຍ ບັນລຸເຖິງ 253 ຕື້ໂດລາ, ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 10% ຂອງການຄ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງ ສປ ຈີນ ທັງໝົດໂດຍທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຈະຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຂຶ້ນໃນການຫາຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍ. ພ້ອມນັ້ນຕົວເລກໃນປີ 2012, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ ກັບ ປະເທດອື່ນໆ ສູງເຖິງ 375,8 ຕື້ໂດລາ ຊຶ່ງກວມເອົາ 9,6% ຂອງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຂອງ ສປ ຈີນ. ໃນນີ້, ເວັບໄຊ ອາລີບາບາ (Alibaba) ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດການຄ້າທາງເອເລັກຕຼນິກໃນຈີນເຖິງ 80% ແລະ ສປ ຈີນ ກໍເປັນຕະຫຼາດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ,ອີງຕາມມູນຄ່າຊື້ຂາຍ ປະມານ 899 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2016.

ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຕົວເລກການຄ້າຍ່ອຍຜ່ານເອເລັກໂຕຼນິກໃນປີ 2016 ແມ່ນປະມານ 322,17 ຕືິ້ໂດລາ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເກີນກວ່າ 485 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2021, ຊຶ່ງເວັບໄຊນໍາໜ້າໃນການຄ້າອອນລາຍແບບ B2C ໄດ້ແກ່ Amazon.com; Walmart Stores; Apples; ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຍັງມີ eBay.com  ທີ່ເປັນການຄ້າແບບ C2C.

ໃນປະເທດເບຼຊິນ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວ (emerging markets), ຄາດວ່າ ຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ເຖິງ 17,3 ຕື້ໂດລາ.

ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍ, ຕົວເລກຜູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນເດືອນມັງກອນ 2014 ແມ່ນ 243,2 ຕື້ ໂດຍທີ່ການຈ່າຍເງິນສົດຍັງເປັນສ່ວນແບ່ງສໍາຄັນເຖິງ 75% ຂອງກິດຈະກໍາການຄ້າຍ່ອຍທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ຊຶ່ງມີທ່າອ່ຽງໃນການຂະຫຍາຍຕົວສູງ. ພ້ອມນັ້ນ, ອາຊຽນ ເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງການຂະຫຍາຍສູງ ແລະ ມີການປັບຕົວທາງດ້ານພຶດຕິກໍາການບໍລິໂພກໄວ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂອກາດໃໝ່ໃນການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະໃນ 6 ປະເທດອາຊຽນເກົ່າ ຄື: ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຟິລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຈໍານວນຜູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດທັງໝົດປະມານ 315,46 ລ້ານຄົນໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2017.

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແມ່ນໂອກາດອັນດີສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວິສາຫະກິດຢ່າງໄວວາ ໂດຍສະເພາະ  ແມ່ນ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຂອງໂລກ ຊຶ່ງມີຖານຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງທັງພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດທາງດ້ານເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່,​ ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຄືກັບການຄ້າໃນຍຸກກ່ອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ໄປໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ພົບປະລູກຄ້າຕົວຕໍ່ຕົວ.

ສະນັ້ນ, ຫຼາຍບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະພິຈາລະນາ ຈາກສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຕົວເລກປະຊາກອນນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ມືຖື, ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຕໍ່ກັບການຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກໍານົດຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ຮູບແບບການຂາຍ ໂດຍສະເພາະ ຜ່ານ”ແອັບພຼີເຄເຊິນ”ຕ່າງໆ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ  DeLone ແລະ McLean Model ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບອັນສໍາຄັນສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ-ອອນລາຍປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງວິສາຫະກິດ ແມ່ນ: ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄຸນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ.

ສິ່ງສໍາຄັນໃນລະບົບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ອິນເຕີເນັດ) ໂດຍການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໃຫ້ຄວບຄຸມທົ່ວເຖິງໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ລວມເຖິງ ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່; ການສົ່ງເສີມໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ການນໍາໃຊ້”ແອັບພຼີເຄເຊິນ”ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື (ອິນເຕີເນັດໃນມືຖື), ການມີລະບົບຈ່າຍເງິນຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຼນິກ (E-payment) ທີ່ປອດໄພ, ການບໍລິການໄປສະນີ-ຂົນສົ່ງທີ່ວ່ອງໄວ,  ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທາງທຸລະກໍາໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.ສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນອີກດ້ານໜຶ່ງ ແມ່ນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງ”ຄອມພິວເຕີ”, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະ ການປົກປອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນຂອບວຽກໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືອາຊຽນເອງ ແມ່ນໄດ້ມີການສ້າງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ກໍານົດແຜນວຽກ (work program) ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກພາຍໃນພາກພື້ນ; ສໍາລັບ  ສປປ ລາວ ແມ່ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຼນິກ 2013, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກ 2017 ແລະ ດໍາລັດ 327 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກໍາ ໂດຍສະເພາະ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດໃນຍຸກດີຈີຕອລໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ. ບັນຫາທ້າທາຍອີກດ້ານໜຶ່ງ ແມ່ນການຮູບແບບ ແລະ ວິທີການເກັບພັນທະອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄັກແນ່ ເພື່ອບໍ່ເປັນການສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເພີ່ມພາລະ ໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ;​ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບງົບປະມານໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 135 ເດືອນຕຸລາ  2017 ທ່ານສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Electronic Commerce (E-commerce)

Currently, electronic commerce is rapidly being developed and is a key factor in the movement away from old methods of purchasing goods and services to those of the future. For example, people formerly met sellers on a face-to-face basis and chose products by picking them up or indicating them but now people can meet each other online, choosing and purchasing goods and services using images or photos and descriptions of goods and services, including comments from customers who have previously purchased them. When you wish to buy any goods or services, you can search for them by entering the relevant key words on www.google.com or www.yahoo.com, and you will see several websites that lead you to the goods and services you require. For example, if you would like to buy a plane ticket or reserve a hotel room, you can process it through a particular website or an “application” without having to go to any travel agency or call the hotel to book a room.

Thus, many businesses have had to adapt themselves and redesign their business strategy, especially in terms of marketing and sales of goods and services to their customers (Business to Customer: B2C) online in order to comprehensively expand their market via social media.

In this article, we are introducing you to the key aspects of electronic commerce, especially for small- and medium-sized enterprises, and how this will affect management direction in the future.

Generally, electronic commerce refers to trading in goods and services, including the sale of information (films, music, data storage, etc.); it is the purchase–sale of goods and services via the internet Such commerce also facilitates and saves time for buyers and sellers alike. In this regard, electronic commerce transactions are carried out as business to business (B2B), business to consumers (B2C,) consumers to consumers (C2C), or consumers to business (C2B).

During the first half of 2015 in China, electronic commerce generated an income of over 253 billion US dollars, amounting to 10% of total income generated from retail trade, and consumers felt that purchasing goods online was more convenient. Moreover, the figures in 2012 showed that electronic commerce between China and other countries was valued at up to 375.8 billion US dollars, amounting to 9.6% of China’s international trade. Alibaba’s market segment in electronic commerce in China is up to 80% and electronic commerce in China is the largest market in the world with an approximate value in 2016 of 899 billion US dollars.

In the United States, figures for electronic commerce in 2016 were about 322.17 billion US dollars and were expected to rapidly increase to more than 485 billion US dollars in 2021. The leading e-commerce websites for B2C are Amazon.com, Walmart, and Apple, as well as eBay.com which is a C2C form of e-commerce.

In Brazil which is one of the countries with a significant emerging market, its electronic commerce is expected to grow to around 17.3 billion US dollars.

In India, the number of internet users in January 2014 was 243.2 million people; this significant segment accounts for 75% of electronic commerce transactions with a high potential for growth. At the same time, ASEAN is a market with high growth potential and a rapid adaptation in consumer behavior in order to utilize new methods of trading in goods and services online; this is especially the case for the original ASEAN members—Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines and Vietnam—where the number of internet users exceeded 315 million people in January 2017.

E-commerce is a positive opportunity for enterprises to develop and grow rapidly, especially small- and medium-sized enterprises who can contribute to the regional and global supply chains and all domestic, regional, and global markets without any limitations in terms of time and location. Moreover, e-commerce also reduces unnecessary costs like old-style marketing campaigns where traders had to advertise their products, or the need to meet customers on a face-to-face basis.

Thus, many companies or enterprises in the new era of globalization see the significance of e-commerce. Most of them take into account the macroeconomic situation, the number of internet and mobile phone users, consumers’ viewpoints on online trading, and other factors in order to set up their marketing strategy and sales models, especially through “applications” (apps).

The DeLone and McLean Model of Information Systems provides insights regarding the most significant elements for the success of online business, which include quality of information systems, quality of service, and customer satisfaction.

The most significant thing in an e-commerce system is an effective infrastructure: a telecommunications system (internet) with high-speed internet to fully cover all areas at a reasonable cost, as well as availability of internet to serve the needs of transmitting large amounts of data; strengthening access to internet countrywide; the use of “applications” via mobile phones (mobile data); having secure methods for electronic payment; and a quick, reliable, and reasonably priced postal–transport service in order to reduce costs for small- and medium-sized enterprises.

Another significant and necessary aspect as a reference and framework to facilitate electronic commerce is laws and regulations to counter “cyber” crimes, to protect and maintain personal data, and to protect users. Nowadays, under the ASEAN cooperation framework, a committee and work program have been set up in order to create an enabling environment for electronic commerce in the region; for the Lao PDR, the Law on Anti-Cybercrime of 2013, the Law on Protection of Electronic Data of 2017, and Decree No. 327 on Online Management have been promulgated as the basis for online transaction management, especially electronic signatures and online data. However, there is a need to amend other regulations and develop additional ones to meet the current and future demands of businesses in the digital world.

Those laws and regulations are to ensure more effective and efficient management of e-commerce and control of cybercrime. Another important challenge is the form and method of collecting taxes from income generated through electronic commerce, which requires thorough study and research in order to avoid creating too many difficulties and burdens for businesses and consumers, while at the same time ensuring appropriate payments into the government budget for national development in the future.

Comments