LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ນາງ ໝິງເສົາ ສິນດາວັນ (ໝິງ) ອາຍຸ 20 ປີ. ສຶກສາຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ປີທີ 3.

ສາວງາມ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ ຮ້ອງເພງ ແລະ ຫຼິ້ນກິຕ້າ ຄົນນີ້ ກຳລັງຈະເຂົ້າວົງການບັນເທີງລາວ. ເນື່ອງຈາກ ສາວງາມ ຄົນນີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃນການຮ້ອງເພງ ຫຼິ້ນກິຕ້າ ແລະ ການແຕ່ງໜ້າ ໂພສ໌ລົງFacebookສ່ວນຕົວ ແລ້ວພໍດີມີແມວມອງ (Modeling)ເຫັນໃນຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມສາມາດເລີຍຕິດຕໍ່ໃຫ້ເຂົ້າວົງການ ປັດຈຸບັນ, ກຳລັງເດີນສາຍການປະກວດສາວປະຕິທິນ ແລະ ຮັບງານຖ່າຍແບບ, ເດີນແບບທົ່ວໄປ.(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານ ຕິດຕາມການຖ່າຍແບບ ແລະ  ການສຳພາດແບບພິເສດເຈາະເລິກຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງສາວງາມຄົນນີ້ໄດ້ ທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 135 ເດືອນຕຸລາ  2017  ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

music brings joy to everyone.

 MissMingsaoSindavanh (Ming)  aged 20 years old, a current third-year studentat the Banking Institute.

Subhead: dare to do what you want to do today rather than regretting it later.

This pretty lady who can both sing and play guitar has a bright future in the entertainment field. She posted a number of videos demonstrating her singing, guitar-playing, and make-up skills on her private Facebook page. Her beauty and abilities that caught the attention of modeling hunters paved the way for her to enter the field. Currently, she is a contestant for Miss Calendar, and is taking part in some modeling photo shoots and fashion shows.

Comments