LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ອະຫິວາ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອັນຕະລາຍອາດເຖິງຕາຍໄດ້.

ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານທີ່ຮັກແພງ ຖ້າເວົ້າເຖິງພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ແລະ ຍັງແຜ່ລະບາດຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກປີ “ອະຫິວາ” ຫຼື ພະຍາດ”ຂີ້ຖອກທ້ອງ” ພະຍາດນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກເພດທຸກໄວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວັບໄຊທາເກັດ  ຈະພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບພະຍາດ “ອະຫິວາ”  ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ຄິດວ່າພະຍາດນີ້ເປັນພຽງພະຍາດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ຂໍໃຫ້ຄິດໃໝ່ເລີຍເພາະ “ອະຫິວາ” ອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດໄວ້ຫຼາຍ ແລະ ຖ້າຮັກສາອາການບໍ່ທັນອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.

  • ພະຍາດອະຫິວາເກີດຈາກຫຍັງ?

ອະຫິວາເກີດຈາກເຊື້ອແບດທີເຣຍVibrio cholerae ຊຶ່ງເຊື້ອພະຍາດຊະນິດນີ້ຈະສ້າງສານພິດທີ່ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ Cholera Toxin ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບລໍາໄສ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະ “ຂີ້ຖອກທ້ອງ” ຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊື້ອແບດທີເຣຍVibrio cholerae ຍັງຖືກແບ່ງອອກເປັນສາຍພັນຕ່າງໆເຖິງ 194 ສາຍພັນ ເຊິ່ງບາງສາຍພັນນັ້ນກໍອາດຈະມີເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີ່ໃກ້ຄຽງ ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງຈະແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສາຍພັນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດຄື O1 biotypes El Tor  ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການນັ້ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບພາວະຂາດນໍ້າ ແລະ ເກືອໃນຮ່າງກາຍ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາອາການຢ່າງທັນເວລາ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຈະສງເຖິງ 50% ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮັບການຮັກສາຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາອັດຕາການຕາຍຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 1%.

  • ພະຍາດອະຫິວາຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ແນວໃດ?

ການຕິດຕໍ່ຂອງພະຍາດນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກອາຫານການກິນ ຫຼື ນໍ້າດື່ມທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດປົນຢູ່ ຊຶ່ງເຊື້ອ Vibrio cholerae ສາຍພັນ O1 biotypes El Tor ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໃນນໍ້າໄດ້ດົນເປັນພິເສດ ໂດຍເຊື້ອດັ່ງກ່າວມັກພົບໄດ້ໃນອາຫານທຸກຊະນິດ ແຕ່ຈະພົບຫຼາຍໃນອາຫານທະເລດິບ ຫຼື ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງແບບສຸກໆດິບໆ.

Young woman in pain lying on bed

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດອະຫິວາ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເມື່ອເຊື້ອອະຫິວາເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ຈະສະແດງອາການຂຶ້ນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ-5ມື້ ແຕ່ເທົ່າທີ່ພົບໂດຍສະເລ່ຍອາການຈະຢູ່ໃນ 1-2ມື້ ຊຶ່ງອາການຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື ກຸ່ມທີ່ອາການບໍ່ຮຸນແຮງຈະເລີ່ມຈາກການຖ່າຍອາຈົມເປັນນໍ້າມື້ລະຫຼາຍໆເທື່ອ ແຕ່ຈໍານວນອາຈົມຈະບໍ່ເກີນມື້ລະ 1 ລີດ ແລະ ຈະມີອາການວິນຫົວ ປວດຮາກ.

ສ່ວນກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາການຮຸນແຮງເລີ່ມດ້ວຍອາການຖ່າຍອາຈົມເປັນນໍ້າໂດຍທີ່ບໍ່ມີອາການເຈັບທ້ອງ ບາງຄົນອາຈົມເປັນສີຂາວຂຸ້ນ ມີກິ່ນຄາວ ອາດຈະຖ່າຍເປັນຫຼາຍໆເທື່ອ ເກີດອາການປວດຮາກ ທ້ອງບິດ ໂດຍອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະຢຸດໄປເອງພາຍໃນເວລາ 7 ມື້ ຫາກໄດ້ຮັບນໍ້າ ແລະ ນໍ້າເກືອຢ່າງພຽງພໍ, ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຂາດນໍ້າຢ່າງຮຸນແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ລຸກບໍ່ໄຫວ,ຍ່ຽວໜ້ອຍລົງ ຫຼື ບໍ່ຍ່ຽວເລີຍ ລວມທັງຍັງມີອາການໜ້າມືດ ເປັນລົມ; ໃນບາງຄົນທີ່ມີອາການຮຸນແຮງຫຼາຍໆ ອາດເຖິງຂັ້ນຊ໋ອກ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.

  • ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາ
  • ຄວນຮັກສາສຸຂາອະນາໄມເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ພຽງແຕ່ໝັ່ນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດທຸກຄັ້ງ ຫຼື ກ່ອນຈັບອາຫານເຂົ້າປາກ ເພື່ອເປັນການລ້າງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນມື.
  • ຫຼີກອາຫານສຸກໆ ດິບໆ ຫຼື ອາຫານໝັກດອງ ຖ້າເຮົາສາມາດຫຼີກອາຫານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ແລະ ປ້ອງກັນຕົວເອງດ້ວຍການຮັບປະທານອາຫານທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈົນສຸກ ຫຼີກອາຫານໝັກດອງ ລວມທັງອາຫານທີ່ເຮັດປະໄວ້ດົນໆ ກໍສາມາດປອດໄພຈາກເຊື້ອແບດທີເຣຍ ອີກທັງຕ້ອງດື່ມນໍ້າທີ່ສະອາດຜ່ານການຕົ້ມສຸກ ດີກວ່າການດື່ມນໍ້າທີ່ຜ່ານພຽງເຄື່ອງຕອງເພາະບໍ່ສາມາດກຳຈັດເຊື້ອພະຍາດອອກໄດ້.
  • ຫຼີກການສຳຜັດກັບຄົນເຈັບ ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນພະຍາດອະຫິວາ ຄວນຫຼີກການສຳຜັດໂດຍກົງ ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ຂອງຄົນເຈັບຢ່າງເດັດຂາດ.

 

 

Comments