Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ສະດວກສະບາຍ! ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2017 ຜ່ານແອັບ BCEL One ໃນມືຖື

ທະນາຄານການຄ້າໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ທົດລອງເສຍຄ່າທາງຜ່ານແອັບໃນມືຖືໃນມື້ວານນີ້ ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2017 ກໍໄດ້ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ທົດລອງເສຍຄ່າບໍລິການແລ້ວ ແລະ ສຳລັບໃຜ ຍັງບໍ່ທັນເສຍຄ່າທາງກໍສາມາດທົດລອງເສຍຜ່ານທາງມືຖືແບບສະດວກສະບາຍໄດ້.  ມື້ນີ ທາງທາເກັດ ຈະມາບອກວິທີ ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2017 ແບບງ່າຍໆຜ່ານແອັບ BCEL ON ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ແລ້ວຈຶ່ງໄປຮັບເອົາສະຕິກເກີເສຍຄ່າທາງຢູ່ທີ່ສາຂາ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານການຄ້າໃນທົ່ວປະເທດໄດ້.

ນອກຈາກຜ່ານແອັບທາງມືຖືແລ້ວ ກໍຍັງມີ 3 ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຊໍາ​ລະ​​ເງິນ​ຄ່າ​ທໍານຽມ​ທາງ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ສໍາ​ລະ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ທະນາຄານ (ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດລາວ ມະຫາຊົນ) ດັ່ງນີ້:

  1. ຊໍາລະ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ເຄົາ​ເຕີ​ຂອງ​ທະນາຄານ: ພຽງ​ແຕ່​ທ່ານ​ນໍາ​ເອົາ​ປຶ້ມຕິດຕາມ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ລົດ (ປື້​ມ​ເຫຼືອງ) ຫຼື ​ໃບ​ທະບຽນ​ຍານພາຫະນະ ຍື່ນ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ຢູ່​ເຄົາ​ເຕີ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຢູ່ ສາຂາ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ​ແລ້ວ​ຈ່າຍ​ເງິນຕາ​ມປະ​ເພດ​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສະຕິ​ກ​ເກີ້​ໃບ​ເສຍ​ຄ່າ​ທາງ​ທັນ​ທີ.
  2. ຊໍາລະ​ຜ່ານ​ຕູ້​ ATM : ທ່ານ ສາມ​າດປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຕ່າງໆ​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ຊໍາລະ​ຜ່ານ​ທາງ BCEL One ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ບິນ​ເສຍ​ຄ່າ​ທາງ​ຊົ່ວຄາວ ຈາກ​ນັ້ນ, ກໍ່ເອົາ​ໃບ​ບິນ​ໄປ​ແຈ້ງ​ທີ່​ເຄົ້າ​ເຕີ​ຂອງ​ທະນາຄານ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ເສຍ​ຄ່າ​ທາງ​ເຊັ່ນ​ກັນ.
  3. ຊໍາລະ​ຜ່ານ​ຕູ້​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ (Kiosk) ທ່ານ​ສາມາດ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ແລ້ວ​ຮັບ​ໃບ​ເສຍ​ຄ່າ​ທາງ​ທັນທີ, ​ເຊິ່ງຕູ້​ຊໍາລະ​ດັ່ງກ່າວ, ຍັງ​ຢູ່​​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢູ່.

ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ລາຍລະອຽດ​ແ​ມ່ນ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ສອບ​ຖາມ​ມາ​ຍັງ​ກົມ​ສວຍ​ສາ​ອາກອນ 021 217 025 ​ແລະ ບໍລິການ​ສອບ​ຖາມ​ຂງທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ​ມະຫາຊົນ 1555.

ມາເບິ່ງ! ວິທີການເສຍຄ່າທາງຜ່ານແອັບ BCEL ONE (ຖ້າໃຜຍັງບໍ່ທັນມີແອັບໃນມືຖື ກໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ App Store ຫຼື Play Store ແລະ  ສາມາດຕິດຕໍ່ສະໝັກກັບທະນາຄານກ່ອນຫາກຍັງບໍ່ທັນມີແອັບດັ່ງກ່າວໃນມືຖື) ແຕ່ຖ້າສຳລັບໃຜທີ່ມີແລ້ວກໍສາມາດເຂົ້າແອັບໄປເສຍຄ່າທາງໄດ້ເລີຍຕາມນີ້:

1. ເຂົ້າລະບົບ BCEL ONE ແລ້ວກົດເລືອກ ຄ່າທຳນຽມທາງ ຫຼື  Road Tax

2. ພິມເລກທະບຽນລົດໃສ່ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍະຫວ່າງລະຫວ່າງ ໂຕອັກສອນນຳໜ້າ ແລະ ໂຕເລກ 4 ໂຕ ແລ້ວກົດ Next

3. ເລືອກແຂວງຕາມປ້າຍທະບຽນ

4. ເລືອກປະເພດປ້າຍລົດ (ຕາມສີປ້າຍ)

5. ຈາກນັ້ນຈະພົບກັບໜ້າຂໍ້ມູນລົດ ໃຫ້ກວດສອບໃຫ້ດີວ່າຖືກຕ້ອງບໍ່ ຖ້າຖືກຕ້ອງໃຫ້ກົດ Next ເພື່ອຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ

6. ຈາກນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ຮັບບາໂຄດ ເຊິ່ງໃຫ້ນຳເອົາໄປເປັນຫຼັກຖານຮັບສະຕິກເກີຄ່າທາງປີ 2017 ຢູ່ທີ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ (ບາງສາຂາອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດພິມໃບຄ່າທາງໄດ້ ຄວນກວດສອບກັບທະນາຄານກ່ອນ).


ນອກນັ້ນຍັງພົບວ່າ ມີບາງເລກທະບຽນລົດ ບໍ່ສາມາດເສຍຄ່າທາງດ້ວຍວິທີນີ້ໄດ້ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານຊີ້ແຈງວ່າ ອາດເປັນຍ້ອນຂໍ້ມູນລົດຍັງບໍ່ທັນມີໃນລະບົບ ແຕ່ວ່າສາມາດເຂົ້າໄປເສຍຄ່າທາງຢູ່ທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານໄດ້ ຕາມປົກກະຕິ.

Comments