LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ຫັນວຽກງານ ປທສ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ…

ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕອບສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງກະຊວງ ປທສ ພ້ອມທັງຕອບໂຈດກ່ຽວກັບການບໍລິການ ອິນເຕີເນັດຊ້າ ຍ້ອນສາເຫດໃດ? ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ.

ໃນຂະແໜງການ ICT ກໍເປັນສິ່ງໃໝ່ແລະມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາສຳລັບທຸກຄົນ. ການສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດກໍຄືການສື່ສານຜ່ານສັງຄົມອອນໄລ໌ ໂດຍຄຸນລັກສະນະຂອງການສື່ສານປະເພດນີ້ແມ່ນເປັນການສື່ສານຜ່ານເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ຕ່າງຈາກການສື່ສານລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ,ເປັນການສື່ສານທີ່ໃຜໆກໍສາມາດເຫັນນຳໄດ້ແຕ່ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຢາກສື່ສານແລະພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້,ຂໍ້ມູນທີ່ສື່ສານອອກໄປແມ່ນສາມາດຄົ້ນຄືນມາໄດ້ແລະແຜ່ກະຈາຍໄປຕໍ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບເກີນກວ່າທີ່ຜູ້ສື່ສານອອກໄປຈະຮູ້ໄດ້.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 136 ເດືອນພະຈິກ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Comments