Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການນຸ່ງສິ້ນຂອງແມ່ຍິງລາວ

ສະບາຍດີບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ ແລະ ຕິດຕາມເວັບໄຊທາເກັດເປັນປະຈຳ ມື້ນີ້ ຄໍລໍາວັດທະນະທໍາ-ຮີດຄອງປະເພນີ ພວກເຮົາ ຈະມານຳສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ການນຸ່ງສິ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີຂອງລາວແທ້ ມາໃຫ້ທຸກໆທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າສະໄໝບູຮານນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ມີການນຸ່ງສິ້ນແບບໃດ?.

ໃນສະໄໝກ່ອນແມ່ຍິງທຸກຄົນຕ້ອງນຸ່ງສິ້ນ ຈະນຸ່ງສີໃດ, ຊະນິດໃດກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ນຸ່ງສິ້ນທີ່ມີຫົວ ແລະ ມີຕີນ, ຖ້າຜູ້ໃດຖ້າຫາກນຸ່ງສິ້ນບໍ່ມີຫົວບໍ່ມີຕີນແລ້ວຕາມປະເພນີລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ບູຮານນະການຈະຖືວ່າຜູ້ນັ້ນຍັງບໍ່ເປັນຄົນດີພໍເທື່ອ.   ເພາະສະນັ້ນ, ຄົນລາວບູຮານເຮົາຈຶ່ງຖືສໍາຄັນການນຸ່ງສິ້ນໃຫ້ຄົບດີມີ 5 ຢ່າງ ຈຶ່ງຂຶ້ນຊື່ວ່າ: ເປັນຄົນດີມີລັກສະນະຄົບແທ້ຄື:

  1. ໃຫ້ນຸ່ງສິ້ນມີຫົວ.
  2. ໃຫ້ນຸ່ງສິ້ນມີຕີນ.
  3. ເວລານຸ່ງນັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຸ່ງສູງເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ລ່າມເກີນຄວນ.
  4. ການນຸ່ງໃຫ້ຖືກລະບຽບນັ້ນ ທາງດ້ານເທິງໃຫ້ສູງພຽງສາຍບື.
  5. ທາງດ້ານລຸ່ມໃຫ້ນຸ່ງເຂີນພຽງເຄິ່ງແຂ່ງ.

ການນຸ່ງສິ້ນຄວນໃຫ້ມີລະບຽບຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີຂອງລາວແທ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ຈະນຸ່ງແບບໃດກໍໄດ້ ແລະ ຈະຢາກນຸ່ງແບບໃດກໍນຸ່ງໄປ ໂດຍບໍ່ວັດແທກ ແລະ ຊັ່ງຊາ ເບິ່ງຕາມປະເພນີ, ກໍຂຶ້ນຊື່ວ່າຄົນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນປະເພນີລາວຂອງເຮົາ,ຍັງບໍ່ແມ່ນຄົນລາວແທ້.

ພາບຈາກອິນເຕີເນັດ.

Comments