LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ແອັບ Lao Autism Talks ໄດ້ຮັບລາງຮອງຊະນະເລີດ ການແຂ່ງຂັນ ໄອຊີທີ ອາຊຽນ 2017

ແອັບພຣີເຄຊັນ Lao Autism Talks ໄດ້ຮັບລາງວັນຮອງຊະນະເລີດ (ລາງວັນທີ 2)  ຈາກການແຂ່ງຂັນໄອຊີທີ ອາຊຽນ2017. ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2017 , ຢູ່ທີ ສຽມລຽບ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ. 

ແອັບ  Lao Autism Talks ໄດ້ເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນລາວ ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016.  ເປັນແອັບພຣິເຄຊັນ ພາສາລາວ ໃຊ້ສຳລັບຄົນພິການທາງສະໜອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນພິການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເວົ້າ ສາມາດສື່ສານໄດ້ດີຂຶ້ນຜ່ານລະບົບສື່ສານໂດຍຮູບພາບ ຜ່ານການນຳໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ສະມາດໂຟນ, ຜູ້ນຳໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງວັດຈະນານຸກົມໂດຍການເລືອກຈາກຫ້ອງຄຳສັບທີ່ມີ 1500 ຄຳ ແລະ ຈັດເປັນ 12 ໝວດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມງ່າຍໃນການນຳໃຊ້.  ແອັບນີ້ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ໂອກາດ ຄົນພິການທາງສະໜອງ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຄິດ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເຂົາເຈົ້າຈາກຄຳສັບໜຶ່ງໄປຈົນເຖິງການນຳໃຊ້ປະໂຫຍກ.  

ແອັບພຣິເຄຊັນ ດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກຈະເນັ້ນໜັກໃນການຊ່ວຍເລື່ອງສື່ສານຂອງເດັກທີ່ພິການທາງສະໝອງແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຜູ້ພິການທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ, ການເຫັນ, ຜູ້ທີ່ອາການບາດເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງສະໝອງ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງຟື້ນຈາກພະຍາດຫຼອດເລືອດອຸດຕັນໃນສະໝອງ ກໍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ແອັບນີ້ໄດ້.

ນອກຈາກ ແອັບດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 2 ຈາກອາຊຽນແລ້ວ, ກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ຈາກການປະກວດ ລາວ ICT Award 2017 ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2017 ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງແອັບພຣິເຄຊັນຂອງປະເທດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລະດັບອາຊຽນ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 2 ມາໄດ້ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງສື່ສຽງໃຫ້ປະເທດລາວ ໃນວົງການໄອທີລາວ.

ແອັບນີ້,​ ສ້າງໂດຍ ມູນລະນິທິໂອທິສຕິກລາວ ຮ່ວມກັບນັກພັດທະນາແອັບຈາກ  Lao IT Dev,  Sharon Gorton ທີ່ຊ່ວຍຄົ້ນຄ້ວາ. ສູນວິໄຈຂອນແກ່ນ, ມູນລະນິທິໂອທິສຕິກໄທ ແລະ ບໍລິສັດ True ,  Pia Josefine ທີ່ມາຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມ, ທີມງານສ້າງວິດີໂອຈາກ Clay House studio, ທີມງານຄູຢູ່ສູນໂອທິສຕິກວຽງຈັນ, ໂຄງການ TEAM ແລະ ອົງການສຶກສາໂລກ. ອາສາສະໝັກຈາກອົດສະຕາລີ Philip Craig John Sheppard, Chris, Daren, Andrea, Felipe.

ຂໍ້ມູນຈາກ ແລະ ຮູບພາບ: Lao Autism  ແລະ Misouda Heaungsoukkhoun

 

 

Comments