Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 12 ທັນວາ 2017 ວຽກງານກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ

 

 

  • ຄົນເກີດວັນອາທິດ ວຽກງານ ມີເຂົ້າມາໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຖ້າແບ່ງເວລາບໍ່ຖືກຈະມີບັນຫາ. ການເງິນ ໝົດນໍາສິ່ງຂອງທີ່ຢາກໄດ້ມາດົນ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກຫ່າງເຫີນ, ຄົນໂສດມີດວງພົບຮັກແລ້ວ.
  • ຄົນເກີດວັນຈັນ ວຽກງານອຸປະສັກທີ່ພົບກໍາລັງປ່ຽນແປງໄປທາງທີ່ດີຂຶ້ນ. ການເງິນ ມີດວງວາງແຜນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບການສູ່ຂໍ ຫຼື ແຕ່ງງານ, ຄົນໂສດລະວັງເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຄົນມີເຈົ້າຂອງ.
  • ຄົນເກີດວັນອັງຄານ ວຽກງານກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ການເງິນ ຖ້າຈະລົງທຶນຄວນລົງທຶນໄລຍະຍາວດີກວ່າໄລຍະສັ້ນ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ກໍາລັງບຸກບືນກັບວຽກເພື່ອສ້າງຄອບຄົວ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ດວງພົບຮັກແທ້ທີ່ຕາມຫາ.
  • ຄົນເກີດວັນພຸດ ວຽກງານ ກໍາລັງມີເລື່ອງເຂົ້າມາໃຫ້ຕັດສິນໃຈ ຊຶ່ງການຕັດສິນໃຈເທື່ອນີ້ຈະເປັນຜົນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງທ່ານ. ການເງິນ ບໍ່ມີບັນຫາ. ຄວາມຮັກ ຍິ່ງຜິດຖຽງກັນຍິ່ງຮັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດຮັກກໍາລັງເຂົ້າມາແຕ່ທ່ານບໍ່ສົນໃຈນໍາເລື່ອງຄວາມຮັກແລ້ວ.
  • ຄົນເກີດວັນພະຫັດ ວຽກງານເຖິງແມ່ນວ່າ ວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະເປັນວຽກທີ່ຖະໜັດ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຄວນປະມາດ. ການເງິນ ບໍ່ມີບັນຫາໃຫ້ຫຍຸ້ງໃຈ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ນັບມື້ນັບຮັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດມົວແຕ່ເຮັດວຽກຈົນລືມຄວາມຮັກ.
  • ຄົນເກີດວັນສຸກ ວຽກງານ ກ້າວໜ້າຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ຄວນເຮັດບຸນຖວາຍສັງຂະທານເພື່ອເສີມດວງ. ການເງິນ ໄດ້ລົງທຶນໃນໄລຍະສັ້ນ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສໍາພັນສົດໃສ, ຄົນໂສດມີໂອກາດພົບຮັກກັບຄົນເໝາະສົມຄູ່ຄວນ.
  • ຄົນເກີດວັນເສົາ ວຽກງານ ມີດວງຖືກໝູ່ບາງຄົນອິດສາ ເພາະໜ້າວຽກຂອງທ່ານຈະເລີນກ້າວໜ້າ. ການເງິນ ມີໂອກາດໄດ້ກໍາໄລຈາກການລົງທຶນ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີໂອກາດເກີດບັນຫາຮັກສາມເສົ້າ, ຄົນໂສດຖ້າຮັກໃຜຄົນໜຶ່ງຮີບເປີດໃຈກ່ອນຄົນອື່ນຈະໄດ້ໃຈໄປຄອງ.

Comments