Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນ ພຸດ ທີ 13 ທັນວາ 2017 ວຽກງານ ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງຄາດຫວັງກັບຜົນງານໃນອະນາຄົດ…

 

 

  • ຄົນເກີດວັນອາທິດ ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມສຸກ ເພາະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ການເງິນ ມີດວງໝົດເງິນນໍາຊື້ສິ່ງຂອງຕາມໃຈຕົວເອງ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງເຫີນຫ່າງໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ, ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກຈາກການເດີນທາງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ວຽກງານ.
  • ຄົນເກີດວັນຈັນ ວຽກງານ ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ຄວນເຮັດບຸນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການເພື່ອເສີມດວງ. ການເງິນ ມີດວງໝົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຮັກກັນຫວານຊື່ນ, ຄົນໂສດມີພົບບັນຫາຮັກສາມຝ່າຍ.
  • ຄົນເກີດວັນອັງຄານ ວຽກງານ ມີໂອກາດປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພາະມີຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ການເງິນ ບໍ່ມີບັນຫາທຸກໃຈ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເຖິງບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ກັນແຕ່ຮັກກັນຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດຖ້າໃຈຮ້ອນທ່ານຕ້ອງເສຍນໍ້າຕາໃຫ້ຄວາມຮັກ.
  • ຄົນເກີດວັນພຸດ ວຽກງານ ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງຄາດຫວັງກັບຜົນງານໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ. ການເງິນ ລາຍໄດ້ຍັງຄົງທີ່ ສ່ວນໂຊກຍັງບໍ່ມີເຂົ້າມາ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີດວງຂັດແຍ້ງກັນເພາະເລື່ອງເລັກນ້ອຍ, ຄົນໂສດຍັງໂສດເພາະມົວແຕ່ເຮັດວຽກສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ.
  • ຄົນເກີດວັນພະຫັດ ເຖິງແມ່ນວ່າວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະເປັນວຽກທີ່ຖະໜັດ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຄວນປະມາດເພາະມີໂອກາດຜິດພາດ. ການເງິນ ບໍ່ມີບັນຫາ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍິ່ງດົນ ຍິ່ງຮັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດມົວແຕ່ເຮັດວຽກຈົນລືມຄວາມຮັກ.
  • ຄົນເກີດວັນສຸກ ວຽກງານ ໜ້າທີ່ການງານຈະເລີນກ້າວໜ້າແບບກ້າວກະໂດດຂັ້ນ. ການເງິນ ຄວນສໍາຮອງເງິນໄວ້ ເພາະອີກບໍ່ດົນຈະແນວໃຊ້ຈ່າຍກະທັນຫັນ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກສົດໃສ, ຄົນໂສດມີໂອກາດພົບຮັກທີ່ດີກວ່າຄັ້ງຜ່ານມາ.
  • ຄົນເກີດວັນເສົາ ວຽກງານ ສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງກໍາລັງຈະເປັນຈິງ. ການເງິນ ຖ້າຄິດຈະລົງທຶນໃນໄລຍະນີ້ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນຕັດສິນໃຈ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີດວງໜັກໃຈ ເພາະໄດ້ພົບຄົນຖືກໃຈໃນເວລາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ຄົນໂສດກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຮັກກັບບາງຄົນ.

 

Comments