Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ສ້າງນະຄອນຫຼວງໃຫ້ເປັນເມືອງໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງວັດທະນາ.

ຜ່ານ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຕົວຈິງມາໄລຍະ2 ປີ​ກວ່າ, ມີຫຼາຍອັນພວກເຮົາກໍໄດ້​ຫັນວິ​ໄສ​ທັດ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເປັນໂຄງການ, ເປັນແຜນ 5 ປີ ແລະ ແຜນປະຈໍາປີແລ້ວ ແລະ ​ຫຼາຍອັນກໍພວມຢູ່ໃນບາດກ້າວກະກຽມເອກະສານຢູ່, ເມື່ອທົບທວນເບິ່ງ​ການປະຕິບັດຜ່ານມາກໍມີທັງ​ຂໍ້​ສະດວກ, ຂໍ້​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຫຼາຍ​ປະການ ໃນນັ້ນ:

ຂໍ້​ສະດວກ: ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກກົມການເມືອງສູນ​ກາງ​ພັກ-ລັດຖະບານ, ມີການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຫຼາຍພະແນກການ-ອົງການທຽບເທົ່າ ເປັນເຈົ້າການຫັນມາເປັນແຜນປະຕິບັດຂອງຕົນ ແລະ ກໍມີການ ສະໜັບສະໜູນຈາກສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອນມິດ, ສະພາບການດ້ານຕ່າງໆ ຂອງ ນວ ແມ່ນເອື້ອອໍານວຍເປັນຢ່າງດີ…

ສໍາລັບ​ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທ້າຍ ​ແມ່ນມີຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຄື:

ອັນທີໜຶ່ງ: ການ​ຫັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ, ການ​ຫັນຍຸດ​ທະ​ສາດໄປ​ເປັນ​ໂຄງການ, ​ເປັນແຜນການ ແລະ ເປັນ​ນິຕິ​ກໍາ ​ເປັນ​ບັນຫາ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຫຼາຍ​ສໍາລັບອົງການປົກຄອງ ນວ ​ອັນເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ສາມາດຂອງ​ພະນັກງານ ແລະ ກົງຈັກ ມີ​ຄວາມຈໍາກັດ; ອັນທີສອງ: ກົນ​ໄກໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຕອນ, ທຸກຢ່າງຕ້ອງ​ໄດ້ນຳເຂົ້າ​ແຜນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ 5 ປີ ແລະ ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ​ຕໍ່ໜ້າເມື່ອ​ອະນຸຍາດ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໄດ້ ຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ​ຫຼາຍ​ສົມຄວນ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາໃດໜຶ່ງໄດ້; ອັນທີສາມ: ການ​ຈັດຫາງົບປະມານ​ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ອອກນິຕິກໍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພາກຕົວຈິງມີ​ຈໍາກັດຫຼາຍ, ເບື້ອງ ນວ ເອງ ກໍບໍ່ມີເງິນເກີນແຜນ, ລາຍຮັບທີ່ລັດຖະບານແບ່ງປັນໃຫ້ກໍບໍ່ພຽງພໍ, ນີ້ກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍແທ້ໆ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 137 ເດືອນທັນວາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Comments