Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ 25 ທັນວາ 2017

ວັນຈັນ ວັນທີ 25 ທັນວາ ພສ 2560 ຂຶ້ນ 8 ຄໍ່າ ເດືອນ 2 (ມື້ນີ້ຍັງບໍ່ເໝາະສົມແກ່ການເຮັດງານມຸງຄຸນ)

ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານ ທ່ານຕ້ອງເມືອຍກັບບັນຫາທີ່ກຳລັງພົບຕອນນີ້ໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງ, ການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພັບຮັກເພາະຜູ້ໃຫຍ່.

ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານ ມີເກນເຈັບຫົວເພາະພົບກັບບັນຫາມະຍິກມະຍ່ອຍ, ການເງິນ ຄວນວາງແຜນໃຫ້ດີເພາະໄລຍະນີ້ມີລາຍຈ່າຍເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນໝັ້ນຄົງຂຶ້ນຕາມການເວລາ ຄົນໂສດຢາກເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຮັກແຕ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດ.

ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ມີເກນເລື່ອນຊັ້ນເລື່ອຕໍາແໜ່ງເພາະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ. ການເງິນ ມີເກນຖືກເອົາປຽບເລື່ອງເງິນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນໝັ້ນຄົງ, ຄົນໂສດມີເກນເສຍນໍ້າຕາໃຫ້ກັບຄວາມຮັກ.

 

ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານ ເລີ່ມມີໂອກາດດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ, ການເງິນ ມີເກນໄດ້ເງິນມາງ່າຍແຕ່ກໍເສຍເງິນໄປງ່ານຄືກັນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນໂສດຈະສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກກັບຄົນທີ່ຄູ່ຄວນ.

ຄົນເກີດວັນພະຫັດ: ວຽກງານເຖິງແມ່ນວ່າ ວຽກທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບເປັນວຽກທີ່ທ່ານລື້ງເຄີຍແຕ່ມີໂອກາດເຮັດວຽກຜິດພາດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ການເງິນ ຄ່ອງແຄ່ວດີບໍ່ມີບັນຫາ, ຄວາມຮັກ ຄົນທີຄູ່ຍິ່ງດົນນານແຮງເຮັດໃຫ້ຮັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດເຮັດແຕ່ວຽກຈົນລືມຄິດເລື່ອງຄວາມຮັກ.

ຄົນເກີດວັນສຸກ: ວຽກງານ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບກຳລັງດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ, ການເງິນຄ່ອງແຄ້ວດີບໍ່ມີບັນຫາ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດວຽກສ້າງສະຖານະຄອບຄົວ, ຄົນໂສດ ໄລຍະນີ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຈົນລືມເລື່ອງຄວາມຮັກ.

ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ແຂ່ງຂັນ ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ໄຊຊະນະມາງ່າຍໆ,​ ການເງິນ ຄ່ອງຕົວດີແຕ່ບໍ່ຄວນປະມາດເພາະໄລຍະນີ້ລາຍຈ່າຍຫຼາຍ, ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຮັກກັນຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ຄວາມຮັກກັບຄົນທີ່ທ່ານໝາຍປອງ.

Comments