Senglao content (728×90)

ຖະແຫລງຂ່າວ ວິໄສທັດ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ

ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos)ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານວິໃສທັດ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ໃນປີ 2050  ຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການສຶກສາ ກ່ຽວການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃນອະນາຄົດ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິໃສທັດດ້ານພະລັງງານ ຂອງ ສ ປປ ລາວ.

ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ, ຫົວໜ້າອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການນຳສະເໜີວິໄສທັດ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນໃນປະເທດລາວ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບຍືນຍົງ ກໍຄືຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ການຫລຸດລົງຂອງມູນຄ່າຊັບສິນ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າໄປໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ຂອງພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ທົ່ວໂລກ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງພະລັງງານທົດແທນ 100 %.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນການປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕອບສະໜອງດ້ານພະລັງງານ ໃນປີ 2050 ປະເທດລາວ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30%, ພະລັງງານລົມໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 19 %, ພະລັງງານທົດແທນທີ່ມີຜົນກະທົບກັບສິ່ງແວດດລ້ອມຕໍ່າ ແລະ ສູງ ປະສົມກັນ ໄດ້ສູງເຖິງ 97%, ພະລັງງານທົດແທນ ທີ່ມີຜົນກະທົບກັບສິ່ງແວດດລ້ອມຕໍ່າ ໄດ້ສູງເຖິງ 76% ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 20 % ຫລື ເວົ້າໄດ້ວ່າ ໃນອະນາຄົດ ສປປ ລາວ ອາດຈະເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊີກໍເປັນໄດ້.ຂ່າວ-ພາບ:ຂປລ.

Comments