Senglao content (728×90)

ໄຂເວທີປາໄສ ວິສາຫະກິດ ລັດເຊຍ-ອາຊຽນ

ຕາມຂ່າວ ຕ່າງປະເທດ, ວັນທີ 19 ເດືອນພຶດສະພາ, ເວທີປາໄສ ວິສາຫະກິດ ລັດເຊຍ-ອາຊຽນ 2016 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ຢູ່ໂຊຈີ (ລັດເຊຍ) ໂດຍມີ ບັນດາ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຊັ້ນນຳ ຂອງໂລກ, ນັກວິສາ ຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າຮ່ວມ. ເປົ້າໝາຍ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ເວທິ ປາໄສ ຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 3 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ວ່າ “ ມຸ່ງໄປສູ່ ຄູ່ຮ່ວມມື ເສດຖະກິດ ລັດ  ເຊຍ-ອາຊຽນໃນໄລຍະໃໝ່ : ເຄື່ອງມື, ກົນໄກ ສໍາຄັນ ເພື່ອຈະເລີນ ເຕີບໃຫຍ່”; ຄວາມສາມາດ ບົ່ມຊ້ອນ ໃນການສົ່ງອອກ ຂອງ ລັດເຊຍ: ການປະຕິບັດ ບຸລິມະສິດ ຍຸດທະສາດ ໃນການ ພັດທະນາ ຂອງ ບັນດາ ປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ” ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື ລັດເຊຍ-ອາຊຽນ ໃນໂຄງສ້າງ ການເຊື່ອມຈອດ ແບບໃໝ່ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ”. ບັນດາ ຜູ້ແທນ ຈະປຶກສາ ຫາລື ໃນຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມື ດ້ານເຕັກໂນ ໂລຊີ ແລະ ຊອກຫາ ວິທີການຕ່າງໆ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ບັນຫາທ່ີ ຍັງຄົງຄ້າງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ໃຫ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍ ໃຫ້ຈະເລີນ ເຕີບໃຫຍ່ ຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.ຂ່າວ-ພາບ:ຂປລ.

Comments