Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ປີ 2017 ລັດຖະບານສຳເລັດ 11 ໂຄງການໃຫຍ່

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວ  ສາມາດປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນ ຈຳນວນ 11 ໂຄງການໃຫຍ່ ຄື:​

1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງ ໂຄກເຂົ້າດໍ-ປາກລາຍ

2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ 7 ແຫ່ງ ຢູ່ເສັ້ນທາງ ເລກ 6A ສົບເບົາ-ບ້ານດ່ານ ແຂວງຫົວພັນ

3. ໂຄງການນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນ 10 ຕົວເມືອງ

4.  ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 1A ບຸນເໜືອ-ລານຕຸຍ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

5.  ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ນ້ຳປະປາ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ເມືອງແບ່ງເມືອງຄອບ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງໂຂງ ທີ່ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ NEDA

6. ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 13 ເໜືອ ຕອນທາງເມືອງໄຊ-ປາກມອງ

7.  ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ, ຄອນຕີ້

8.​ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເມືອງຊຽງຮອນ-ເມືອງຄອບ.

9.  ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນປາກເຊ, ຂົວຂ້າມນ້ຳເຊໂດນ ຈຸດບ້ານດອນແຊ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ

10. ໂຄງການຟື້ນຟູເສັ້ນທາງ ແຕ່ບ້ານລາດຄ້າຍທາງເລກ 5 ຫາ ສົບສຽມທາງເລກ 1D

11. ໂຄງການຟື້ນຟູເສັ້ນທາງຜາເໜືອ ຫາປຸ່ງມາຍແຂ ແຂວງເຊກອງ.

ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບັນດາໂຄງການຍຸດທະສາດ ທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຄື:

  • ຂະຫຍາຍອາຄານສະໜາມບິນສາກົນວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ 30,74%,
  • ກໍ່ສ້າງທາງຫົງສາ-ຊຽງແມນ ປະຕິບັດ ໄດ້ 56,77%,
  • ກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ເສັ້ນທາງເລກ 6A+6B ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ ສະເພາະ  6B ແມ່ນສຳເລັດ 100%, ທາງ 6A ປະຕິບັດໄດ້ 74,35% ແລະ ໄລຍະທາງແຕ່ວຽງໄຊ-ນ້ຳໂຊ້ຍ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການກະກຽມສະໜາມ,
  • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊກອງປະຕິບັດໄດ້ 88,68%
  • ກໍ່ສ້າງຂົວໃໝ່ປ່ຽນແທນຂົວເກົ່າ 2 ແຫ່ງຕາມທາງເລກ 9 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດໄດ້ 16,2%
  •  ໂຄງການກໍ່ ສ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງຫາທົ່ງທູ ແລະ ເທສະບານ ເມືອງຊຳໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 62,47%,
  • ໂຄງການ ທາງທ່າເຫລົ້າ-ຊຳໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 75,73%,
  • ໂຄງການທາງຊົນນະບົດ ປະຕິບັດໄດ້ 70,47% ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ກໍມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ.

Comments