Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ປີ 2018 ພາກພື້ນອາຊີ ມີແນວໂນ້ມຂຶ້ນຄ່າແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຜົນຂອງການສຳຫຼວດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາກພື້ນອາຊີມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການເຕີບໂຕຂອງຄ່າຈ້າງແຮງງານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປີ 2018 ນີ້ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໂລກ. ຂະນະທີ່, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດເສດຖະກິດກ້າວໜ້າໃນເອີຣົບ ພົບກັບພາວະຢຸດສະງັກທີໃນເລື່ອງຄ່າຈ້າງແຮງງານ.​

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Asia-seen-leading-global-wage-growth-in-2018

Comments