Senglao content (728×90)

ນະຄອນຫຼວງ ກຳນົດ 22 ໂຄງການບູລິມະສິດ ສຳລັບປີ 2018

 ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2018 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງການບໍລິຫານງານປີ 2017 ແລະ ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມປີ 2018 ຂອງອົງການປົກຄອງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ I ວ່າ:  ດ້ານວຽກງານຈຸດສຸມປີ 2018 ນີ້ ອົງການປົກຄອງຢືນຢັນຈະຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໜ້າທີ່ໃຈກາງອີກປີໜຶ່ງ.  ໃນປີນີ້ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 18 ຄາດໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VI ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ປະກົດເດັ່ນຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ຄາດໝາຍລວມແມ່ນຈະຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄາດໝາຍໃຫຍ່ 6 ໂຄງການບຸກທະລຸ, 22 ໂຄງການບູລິມະສິດ ແລະ 18 ຄາດໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.

ສຳລັບແຜນວຽກສຳຄັນໃນແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປີ 2018 ນີ້ ຈະຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ SME ທັງ 35,000 ກວ່າໜ່ວຍເປັນເປົ້າໝາຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ທຸກຫົວໜ່ວຍສາມາດເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະບໍ່ຖືກເຈັ້ງກິດຈະການ ແຕ່ຫາກຍັງຕ້ອງເຕີບໂຕ ແລະ ມີລາຍຮັບໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງສົ່ງເສີມໂຄງການຜະລິດສິນຄ້າປາຍແຫຼມ 10 ໂຄງການທີ່ກຳນົດ (ລ້ຽງງົວຊີ້ນວຽງຈັນ, ໂຄງການອາຫານສັດ ໂດຍອາໄສວັດຖຸດິບພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຈຸດໜັກ,ໂຄງການສ້າງເຂດການຄ້າ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ນວ (ຫຼັກ 21), ໂຄງການສ້າງຕະຫຼາດຂາຍໄມ້ເຟີນີເຈີ, ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂຄງການປູກມ້ອນ-ລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ).

ທີ່ມາ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

Comments