Senglao content (728×90)

ນະຄອນຫຼວງ ມີແຜນຈະຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດອີກ 100 ກວ່າຈຸດ

ຊົມເຊີຍ! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີແຜນຈະຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດອີກຕື່ມ 100 ກວ່າ ຈຸດຕາມເສັ້ນທາງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງກໍໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍຈາກປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນລະບຽນຮຽບຮ້ອຍຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມກໍມີຂໍ້ສະເໜີຈາກສັງຄົມວ່າ ຢາກໃຫ້ກ້ອງໃໝ່ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າເກົ່າ ແລະ ຮັບປະກັນເລື່ອງມາດຕະຖານ ເພາະທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງພາບທີ່ຖ່າຍຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດໃນນະຄອນຫຼວງຍັງມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ເຫັນໄດ້ຈາກເມື່ອເກີດເຫດມີຄົນກະທຳຜິດ ກໍບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນ ຫຼື ເອກະລັກຂອງຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້.
ຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນປະຈຸບັນມີກ້ອງວົງຈອນປິດໃນນະຄອນຫຼວງທັງໝົດ 325 ຈຸດ ໃນນັ້ນໃຊ້ການໄດ້ມີ 256 ຈຸດ.
ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ: ລາວ ອັບເດດ

Comments