Senglao content (728×90)

ກະຊວງການເງິນ ຈະສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 4 ຕົວເມືອງ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເກັບລາຍຮັບ ບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼ

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 40/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2016 ກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳ ແລະ ສຳຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບ ປະມານຄືນໃໝ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຮ່ວມກັບ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ​ໄດ້​ກະກຽມຄວາມ​ພ້ອມ ​ການເດີນສຳຫຼວດບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຢູ່ 4 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄືນໃໝ່ ມີ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດ ຕົວຈິງໃນກາງເດືອນມັງກອນ ຫາທ້າຍ ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2018 ນີ້.

ໂຄງການເດີນສໍາຫຼວດ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ 4 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງ​ນີ້, ແມ່ນໂຄງການ ສໍາຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຖືເປັນໂຄງການໂຕແບບ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ອັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບ,  ຫັນເອົາ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນຖານ​ລາຍ​ຮັບ ​ເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍເຄື່ອງມື​ທີ່ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັນ​ໄດ້​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ ຫັນເອົາການຊຳລະພັນທະພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານ.

ການສຳຫຼວດເກັບກຳ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕົວຈິງ ​ແມ່ນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມເປັນຈິງໃນເງື່ອນໄຂ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ, ເປັນການເກັບກຳຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບ ການຊຳລະພັນທະອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານ ໃຫ້ສົມບູນໃນອະນາຄົດ ແລະ ທັງເປັນການສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ.

ສຳລັບການເດີນສຳຫຼວດຕົວຈິງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງ ເດືອນມັງກອນ ຫາ ທ້າຍເດືອນກຸມພາ ປີ 2018, ໂດຍຈະມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເດີນສຳຫຼວດ ທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາບັນດາທ່ານ ພ້ອມຈິດພ້ອມໃຈກັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເດີນສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ປະສົບຜົນ ສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ຮຽກຮ້ອງມາຍັງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄື 4 ເມືອງ ຈົ່ງໃຫ້ການຮ່ວມມືຊຸກຢູ່ຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ບັນດາບ້ານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ ຮ່ວມມືໃນການເດີນສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້.

 

Comments