Senglao content (728×90)

ຊົມເຊີຍ! ແຂວງຈຳປາສັກ​ຕິດປ້າຍແນະ​ນຳ​ຊ່ອງ​ທາງ​ແລ່ນ​ລົດແຕ່ລະປະເພດຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ

ຊົມເຊີຍ! ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ຕິດປ້າຍແນະນຳຊ່ອງທາງແລ່ນລົດຂອງແຕ່ລະປະເພດຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ ທັງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການສັນຈອນຂອງລົດແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ບໍ່ກິນເລນຂອງລົດປະເພດອື່ນ ຕົ້ນຂອງເຫດຂອງການເຮັດໃຫ້ລົດຕິດ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ.

” ຊີວິດຍັງຍາວໄກ ຄວາມປອດໄພຕ້ອງມາກ່ອນ”…
” ຂັບຂີ່ພາຫະນະ ຢ່າປະໝາດ ຖ້າຜິດພາດ ຈະເກີດຜົນເສຍຫາຍ “…
” ໃຊ້ລົດໃຫ້ລະວັງຄົນ ຂ້າມຖະໜົນໃຫ້ລະວັງລົດ “…
ເປັນຄຳຄົມເຕືອນສະຕິຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຈະລາຈອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂັບຂີ່ພາຫະນະໃນເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງທີ່ມີ 4 ເລນ ຕ້ອງແລ່ນໃຫ້ຖືກເລນທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້…

ຂອບ​ໃຈ​ຂໍ້​ມູນ-ພາບ: ຈາກ ຈົດ​ໝາຍ​ຂ່າວ message

 

Comments