Senglao content (728×90)

ຍທຂ ແຈ້ງການເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອອກແຈ້ງການເຊື້ອເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ຄູ່ຂະໜານຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະທີ 1 ແຕ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເພາະກິດບຶງທາດຫຼວງ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ.

ເລີ່ມເປີດຂາຍ ແລະ ຮັບຊອງປະມູນ ໃນວັນທີ 2 – 16 ມັງກອນ 2018 ນີ້

ລາຍລະອຽດອ່ານແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະ 1 ເລີ່ມເປັນຮູຸບປະທຳ

Comments