Bike For Her
Senglao content (728×90)

ອີຢູ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມງານ ດ້ານການພັດທະນາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ວາລະສານທາເກັດໃນການສຳພາດແບບເຈາະເລິກກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນ ແລະ ສາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດແລະຈຸດປະສົງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບລວມໄປເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງທ່ານເອງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ສປປ ລາວ. ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາໜຶ່ງທີ່ເອີຣົບໄດ້ສົນຢູ່ແຕ່ກັບວິກິດການທີ່ມີຢູ່ຂອງຕົນເອງ, ປັດຈຸບັນເອີຣົບໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການຕາມແນວທາງຄິດໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອສ້າງຕົນເອງຄືນໃຫມ່ ແລະເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນກັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນ ສປປ ລາວ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 139 ເດືອນກຸມພາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

The EU is now one of Laos’ biggest development partners in terms.

 EU Ambassador to the Lao PDR Leon Faber has granted Target magazine with the opportunity of an in-depth interview pertaining to ever-closer relations and cooperation between Laos and the EU, and has given us a thorough presentation on EU role, objectives and his commitment to further engage with the Lao PDR.  After some time of navel-gazing about its own existential crises, Europe has now embarked in a forward-thinking journey to re-invent itself and intensify relations with Southeast-Asia and the Lao PDR in particular.

Comments