Bike For Her
Senglao content (728×90)

ແຜນເງິນຕາປີ 2018

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ທີ່ຜ່ານມາໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານສະພາບພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 6ເດືອນຕົ້ນປີ, ແຜນການ 6ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການເງິນຕາປະຈໍາປີ 2018

ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດທາງວາລະສານຂອງພວກເຮົາ ຂໍນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາປີ 2018 ໃນບາງຈຸດດັ່ງນີ້:

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 139 ເດືອນກຸມພາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

2018 Monetary Plan

At the 4th Ordinary Session of the 8th Legislature of the National Assembly (NA), representatives from the government and Bank of the Lao PDR (BOL) presented an outstanding report for the implementation of the monetary plan for the first and last six months of 2017 and laid out the directions of the 2018 monetary plan to keep businesspeople informed. In this article, Target magazine gives a presentation of certain points of the implementation plan for the 2018 monetary plan:

Comments