Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍດີໃຈ ທີ່ມີທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເກີດຂຶ້ນ.

ຈາກການສຳພາດປະຊາຊົນຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຕອນ 1 ທີ່ບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 5 ສປ ຈີນຈຳກັດກໍ່ສ້າງ; ຄຽງຄູ່ກັບການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ກຳລັງເດີນໜ້າຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟສາຍນີ້ນັບມື້ນັບຮູ້ສຶກເຖິງການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຍ້ອນວ່າທາງລົດໄຟເສັ້ນນີ້ ຈະເພີ່ມໂອກາດປະກອບອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ, ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນນັບມື້ນັບຂາຍດີ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທາງດ້ານ ການສຶກສາ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ເພື່ອຮູ້ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ນັກຂ່າວໄດ້ໄປສຳພາດປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ບ້ານນາເຕີຍທີ່ໃກ້ກັບແຄ້ມໃຫຍ່ນາເຕີຍຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 5 ຂອງຈີນທີ່ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຕອນບໍ່ເຕັນ-ວຽງຈັນ ໄລຍະສັນຍາ I.

ຖ້າເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍຈະສະດວກສະບາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ່າງກໍຄິດວ່າຈະສົ່ງລູກຫຼານຕົນເອງໄປສຶກສາ ແລະ ຮຽນຢູ່ ສປ ຈີນ.”

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ນໍາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາຕື່ມ, ເຂົ້າມາປີນີ້ກໍພໍມີເງິນເກັບເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານໜ້ອຍໜຶ່ງ.”

ເມື່ອໄດ້ຮັບຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງນັກຂ່າວທີ່ເຂົ້າມາ, ຊາວບ້ານກໍມີຄວາມສົນໃຈ, ພາກັນລົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງໃນການເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟສາຍນີ້ ແລະ ເວົ້າເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນເອງໃນອະນາຄົດ.

ທ້າວ ວິໄຊ ໄຊຍະວົງ ອາຍຸ 23 ປີ ຜູ້ແປພາສາຈີນ-ລາວ ເວົ້າວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ບ້ານພວກເຮົາ ແລະ ບ້ານອື່ນໆ. ຂ້າພະເຈົ້າເອງຜ່ານມາກໍເຄີຍໄປສຶກສາຢູ່ ສປ ຈີນ, ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ເປັນຜູ້ແປພາສາ ຈີນ-ລາວ ຢູ່ກັບບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 5 ສປ ຈີນ ຈໍາກັດ, ລາຍຮັບກໍໄດ້ສູງຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ນອກນັ້ນຍັງມີຄົນຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກຂ້ອຍອີກ 8 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກນໍາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ຄົນຂັບລົດ, ຜູ້ຊ່ວຍແມ່ຄົວ, ພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອື່ນໆ. ທຸກຄົນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ວຽກຂອງຕົນ, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພາະວ່າເຂົາຈົ້າແຕ່ລະຄົນທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຮູ້ເວົ້າພາສາຈີນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວ. ສະນັ້ນ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສືບຕໍ່ສຶກສາຮຽນຮູ້, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເຮັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ນາງ ນາງ ອາຍຸ 32 ປີ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມເຫັນວ່າ: ບ້ານພວກຂ້ອຍມີຕະຫຼາດບ່ອນໜຶ່ງ ທັງນ້ອຍທັງແຄບ, ເຄື່ອງສິນຄ້າ ແລະ ປະເພດຜັກທີ່ຂາຍກໍບໍ່ມີຫຼາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເລີ່ມໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນຕົ້ນມາ, ເພື່ອເປັນການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສະນັ້ນ ຕະຫຼາດບ່ອນນີ້ກໍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງຫ້ອງແຖວຫຼາຍຫ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາເຊົ່າຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໃນຕະຫຼາດອີກດ້ວຍ. ຜັກ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ເອົາມາຂາຍກໍມີຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກຊື້ຕາມໃຈ. ປັດຈຸບັນນີ້, ໄປຊື້ຜັກ ແລະ ອາຫານອື່ນໆ ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍ, ມີທັງຜັກທີ່ນຳເຂົ້າມາແຕ່ຈີນຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດ…”.

ທ້າວ ວຽງ ອາຍຸ 34 ປີ ອາຊີບຂັບລົດ ເວົ້າວ່າ: ເມື່ອກ່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ນີ້, ທາງເສັ້ນນີ້ຈະເປັນຂຸມຫຼາຍ, ລົດຂອງຂ້ອຍເພເລື້ອຍໆ. ດຽວນີ້ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟຂອງຈີນເຂົ້າມານີ້ ຊ່ວຍປູທາງໃຫ້ດີ, ລົດຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສູ່ເພປານໃດແລ້ວ, ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນຫຼາຍໃນການແປງລົດ ທັງປະຢັດເວລາ, ການແລ່ນລົດຢູ່ບົນເສັ້ນທາງແບບນີ້ແມ່ນສະດວກສະບາຍກວ່າເກົ່າຫລາຍ.”

ທ້າວຫຼ້າ ອາຍຸ 42 ປີ ເຈົ້າຂອງເຮືອນພັກ ແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດກໍ່ສ້າງ ເວົ້າວ່າ: “ປີກາຍນີ້ ບ້ານນາເຕີຍມີແຕ່ບ້ານພັກ 3 ຫຼັງເທົ່ານັ້ນ, ແຂກມາແລ້ວການພັກເຊົ່າແມ່ນບໍ່ພໍ. ຫຼັງຈາກມີໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ຄົນຈີນທີ່ມາເຮັດຄ້າຂາຍ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ກໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄົນທີ່ພັກຢູ່ບ້ານພັກຂ້າພະເຈົ້າ ເລີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນໄວ້ວ່າຈະຕົບແຕ່ງສະພາບບ້ານເຮືອນຕື່ມອີກ, ສ້າງຫ້ອງເພີ່ມອີກ, ເພາະວ່າມີແຕ່ເຮັດແນວນີ້ຈິ່ງຊິຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ.”

ຂ້ອຍມີລູກ 2 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນນາເຕີຍ, ປີກາຍນີ້ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 5 ສປ ຈີນຈຳກັດໄດ້ບໍລິຈາກອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ຄອມພິວເຕີໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນ, ດຽວນີ້ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຮູ້ຈັກຫຼິ້ນຄອມພິວເຕີ ເພາະໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂການຮຽນຮູ້ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຊ່ວຍກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົງເຂົ້າໄປເຖິງຕໍ່ໜ້າປະຕູໂຮງຮຽນ, ເວລາໄປຮັບສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນກໍ່ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍ.”

ໃນເວລານັກຂ່າວຖາມປະຊາຊົນແຖວນັ້ນວ່າມີຫຍັງຈະເວົ້າກັບກຳມະກອນຄົນຈີນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ບໍ, ທ້າວ ວິໄຊ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 5 ຂອງຈີນແມ່ນວິສາຫະກິດທີ່ມີຊືສຽງ ແມ່ນກຸ່ມກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແກ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ທາງບໍລິສັດໃຫ້ໂອກາດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ນີ້,  ຂ້ອຍຢາກຂອບໃຈບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 5 ຈີນ ຈຳກັດທີ່ເຂົ້າມາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຢູ່ລາວ, ຫາກມື້ໃດທາງລົດໄຟສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ຂ້ອຍຈະຂີ່ລົດໄຟໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຈີນ.

ຂຽນໂດຍ: ຫວງຈົ່ງເວີນ, ຫູພານເຟິງ, ຫລິວເຈ່ຍປາງ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟເລກ 5 ສປ ຈີນຈຳກັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟບໍ່ເຕັນ-ວຽງຈັນ ໄລຍະສັນຍາທີ I

Comments