Senglao content (728×90)

ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ສ.ເກົາຫລີ

ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2016, ທ່ານ ສົງການ ຫລວງມຸນິນທອນ, ຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ ເກົາຫລີ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ ເກົາຫລີ ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ກັງ ຢຸນ-ຮູນ, ຫົວໜ້າກົມກິດຈະການອາຊີໃຕ້ ແລະ ປາຊີຟິກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສ ເກົາຫລີ ແລະ ທ່ານ ສົກ ສີພັນນາ, ທີ່ປຶກສາປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຍັງມີບັນດາຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈາກປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ (ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ ເກົາຫລີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍແຜນປະຕິບັດງານຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ ເກົາຫລີ (ປີ2014-2017) ແລະ ຖະແຫລງການຂອງປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ ເກົາຫລີ ຄັ້ງທີ 5 ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2015 ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ ເກົາຫລີ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ສ ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນກອງທຶນເພື່ອການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ ເກົາຫລີ ນັບແຕ່ປີ 2014-2015 ເປັນຈຳນວນເງິນ 2.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະກາດວ່າຈະປະກອບສ່ວນໃນປີ 2016 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ ເປັນຈຳນວນເງິນເຖິງ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການບູລິມະສິດຕ່າງໆ ໃນ 6 ຂະແໜງການບູລິມະສິດ ຄື: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT), ການພັດທະນາສີຂຽວ, ການພັດທະນາແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ 6 ໂຄງການ ບູລິມະສິດທີ່ສະເໜີໃໝ່ ເພື່ອນຳໃຊ້ງົບປະມານໃນກອງທຶນດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແລະ ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເອົາໜຶ່ງໂຄງການ ຄື: ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອເປັນການກະກຽມໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງ, ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະຖາບັນ ແລະ ການເປີດກວ້າງທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າປະມານ 350.000 ໂດລາສະຫະລັດ.

Comments