Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ອອກຄຳສັ່ງປາບປາມ ການປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຫວຍເຖື່ອນ

ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ອອກຄຳສັ່ງ: ສະກັດກັ້ນການປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ປາບປາມຫວຍເຖື່ອນ ດັ່ງນີ້:

  1. ເຈົ້າເມືອງ 7 ເມືອງ, ກອງບັນຊາການ ປກຊ-ປກສ ແຂວງ, ພະແນກອ້ອມຂ້າງແຂວງ ຈົ່ງພ້ອມກັນສະກັດກັ້ນການປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ປາບປາມການຊື້-ຂາຍ ຫວຍເຖື່ອນ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີການປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ປາກົດການຊື້-ຂາຍຫວຍເຖື່ອນ ໄດ້ແຜ່ລາມຫຼາຍໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຫຼາຍດ້ານຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ.
  2. ມອບໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ສົມທົບກັບກອງບັນຊາ ປກສ ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເກັບກຳສະຖິຕິເປົ້າໝາຍຕົວຈິງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ ທີ່ມີການປະພຶດດັ່ງກ່າວ ຖ້າພົບເຫັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ.
  3. ໃຫ້ພະແນກການເງິນແຂວງ ສົມທົບກັບກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລ ປາບປາມການຊື້-ຂາຍຫວຍເຖື່ອນພາຍໃນແຂວງ, ຖ້າພົບເຫັນກໍລະນີມີຜູ້ລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫາກມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທີງຊາບ

 

Comments