Bike For Her
Senglao content (728×90)

ບິດາລັກ ສີອັກຄະພົມ (ຕຸລີ່) ນັກຮ້ອງ, ພິທີກອນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ.

ສາວເໜືອເມືອງມໍລະດົກໂລກ. ນັກຮ້ອງທີ່ມີນໍ້າສຽງເປັນເອກະລັກ ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນ ບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າຍັງຮູ້ເລີຍວ່າ: ແມ່ນສາວຄົນນີ້  ບິດາລັກ ສີອັກຄະພົມ ຫຼື ທຸກຄົນມັກຈະຮ້ອງວ່າ: ຕຸລີ່ ປັດຈຸບັນນີ້, ນອກຈາກມີຊື່ສຽງໃນອາຊີບສາຍບັນເທີງແລ້ວ ຍັງເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງເປັນຂອງຕົນເອງນໍາອີກ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານ ຕິດຕາມການຖ່າຍແບບ ແລະ  ການສຳພາດແບບພິເສດເຈາະເລິກຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງສາວງາມຄົນນີ້ໄດ້ ທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 139 ເດືອນກຸມພາ  2018  ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Comments