Senglao content (728×90)

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳງຽບ 1 ຈະສໍາເລັດປີ 2018

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ມີພິທີວາງສິລາລຶກໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຽດຂອງທ່ານ ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານອາວຸໂສຕາງໜ້າຂາຮຸ້ນ ບໍລິສັດຮັບເໝົາ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ໂຄງການປະກອບມີ 3 ຂາຮຸ້ນຄື: ບໍລິສັດຄັນໄຊການໄຟຟ້າແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 45%, ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ອີແກດ ສາກົນ (EGATI)30% ແລະ ລັດວິສະຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ 25%, ມີໄລຍະການສຳປະທານ 27 ປີ ໂດຍວາງຄາດໝາຍຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2018  ແລະ ຈະເລີ່ມຜະລິດ-ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນປີ 2019 ເຊິ່ງພະລັງງານ ປະມານ 95% ຈະຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ.

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນ ຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສະໜອງ ພະລັງງານ ທົດແທນທີ່ສະອາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປລາວ.

ສອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ແລະ ເຮືອນຈັກ ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ນ້ຳງຽບ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ເຂື່ອນຫຼັກ ມີຄວາມສູງ 148 ແມັດ ເພື່ອທຳການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ1 ເຊິ່ງມັນຈະບັນຈຸນ້ຳ ໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ນ້ຳງຽບ ກວມເນື້ອທີ່ 67 ກິໂລຕາແມັດ ແລະ ຍັງຂະຫຍາຍໄປຮອດແຂວງ ໄຊສົມບູນ. ປະຊາຊົນ 4000 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ ເຜົ່າຊົນ ມົ້ງ, ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ ເຂດຫ້ວຍສູບຂອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ໃນໄລຍະເວລາ ສໍາປະທານ 27 ປິ, ໂຄງການ ໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ1 ຄາດວ່າຈະປະກອບສ່ວນ ຫຼາຍກວ່າ 600 ລ້ານໂດລາສາຫະລັດ ໂດຍເຂົ້າລັດຜ່ານຄ່າພາກຫຼວງ, ອາກອນ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນຈາກພາກສ່ວນ ລັດຖະບານ ກໍຄື ລັດວິສາຫະກິດ ຖືຫຸ້ນລາວ. ເມື່ອສິ້ນສຸດ ສັນຍາສຳປະທານ, ໂຄງການ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກທັງໝົດ ຈະຖືກໂອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກະແສໄຟຟ້າ 18 ເມກາວັດ ທີ່ຜະລິດ ໃນເຂື່ອນດັດສົມນຳ້ ສຳລັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ຈະສ້າງ ແຫຼ່ງພະລັງງານ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຊ່ວຍໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການສະໜອງ ໄຟຟ້າ ແລະ ຍັງປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

ຄາດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການກະຕຸ້ນຊຸກຍູ້ ເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຂົງເຂດອ້ອມຂ້າງ ຂອງ ການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ, ການປັບປຸງຖະໜົນຫົນທາງ, ໄຟຟ້າ ເຊິ່ງມັນຈະເພິ່ມໂອກາດທາງການຄ້າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ສາທາລະນະ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ການສະໜອງນຳ້ປະປາກໍ່ຍັງຈະຊ່ວຍປັບປຸງ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

 

Comments