Bike For Her
Senglao content (728×90)

ບັນຫາການຝາກລົດ…

ໄລຍະຜ່ານມາມີຜູ້ໃຊ້ ເຟສບຸກ ຫຼາຍໆຄົນ ອອກມາໂພສ ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈໍານວນໜຶ່ງມາອ້າງຕົນເອງເປັນພະນັກງານເກັບຄ່າຝາກລົດ, ບັນຫາເກັບປີ້ເກີນລາຄາ, ບໍລິການລູກຄ້າບໍ່ສຸພາບ, ເອົາສະຖານທີ່ຝາກລົດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວມາເຊົ່າ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເກີດບັນຫາລະຫວ່າງ ຜູ້ບໍລິການຝາກລົດທີ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ກັບ ຄົນລາວທີ່ເປັນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ເມື່ອບັນຫານີ້ ຖືກປ່ອຍລົງໂລກ social ກໍມີກຸ່ມຄົນເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຕ່າງໆນາໆ

Comments