Senglao content (728×90)

ລາວ-ຈີນ ສົ່ງເສີມອະນຸຮັກວັດທະນະທໍາ-ຮີດຄອງປະເພນີ

ຄະນະຜູ້ແທນສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍນໍາໂດຍທ່ານ ວົງຈັນ ພົມສະຫວັດ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຊົນເຜົ່າທົ່ວປະເທດ ແລະ ຝ່າຍຈີນ ນໍາໂດຍທ່ານ ຫລີຈາວ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການກິດຈະການຊົນເຜົ່າແຫ່ງຊາດຈີນ ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ການພົບປະຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບົດບາດຕົ້ນຕໍ່ ໃນການສຶກສາອົບຮົມສ້າງ ແລະ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາດ ກໍຄືປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ-ອົງ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ແລະ ສົ່ງເສີມອະນຸລັກວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງເຜົ່າ ແລະ ຂອງຊາດ.

ພ້ອມນັ້ນ, ກໍເປັນການສືບຕໍ່ບົດສັນຍາຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນປີຜ່ານມາ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປະຕິບັດແນະນໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ແນວໂຮມ ແລະ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ທີ່ຢູ່ລຽບຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ, ປ່ອງດອງ, ໄປມາຫາສູ່ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງສອງຊາດ. ນອກນັ້ນ, ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆໃນສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້າ, ໂຄງການປູກຢາງພາລາ, ໂຄງການປູກອ້ອຍ, ໂຄງການປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ກໍເຫັນວ່າສອງຝ່າຍໄດ້ຊີ້ແຈ້ງອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນຂົງເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

Comments