Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ເຮັດແບບໃດ ຈຶ່ງຊະນະໃຈເພື່ອນຮ່ວມງານ

ແນ່ນອນວ່າການເຮັດວຽກເກັ່ງ ເປັນຄຸນສົມບັດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງພະນັກງານ ແຕ່ຈະຂຶ້ນສູ່ຈຸດສູງໄດ້ນັ້ນຕ້ອງຫຼາຍກວ່າການເຮັດວຽກເກັ່ງ ການມີສຽງສະໜັບໜູນຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ກໍເປັນອີກ 1 ປັດໃຈສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກ. ສະນັ້ນ, ທາງວາລະສານທາເກັດ ຈຶ່ງໄດ້ນຳສະເໜີຄົນເຮັດວຽກແບບໃດ ທີ່ສາມາດເອົາຊະນະໃຈເພື່ອນຮ່ວມງານລອງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະມີ 5 ປະເພດນີ້ຫຼືບໍ່?

  1. ການມີນໍ້າໃຈ: ຄົນໜ້າຮັກ ແລະ ມີນໍ້າໃຈ ໃຜໆກໍຢາກຄົບຫາ ຄວາມຈິງແລ້ວການມີນໍ້າໃຈ ຄືຄຸນສົມບັດສຳຄັນໃນການສ້າງມິດຕະພາບ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃສກໍຈຳເປັນທີ່ສຸດ. ຄຳວ່າມີນໍ້າໃຈນັ້ນ ໝາຍເຖິງ 2 ດ້ານຄື: ດ້ານການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ຖ້າຫາກເຫັນເພື່ອນຮ່ວມງານວຽກຫຼາຍ ວຽກຂອງເຮົາເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ກໍບໍ່ແມ່ນເຮັດໂຕສະບາຍນັ່ງຫຼິ້ນເບິ່ງເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ ຄວນເອີ່ຍປາກໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຮັດວຽກຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ. ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນດ້ານຊີວິດທີ່ເປັນຢູ່ທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ຖ້າເຫັນເພື່ອນຮ່ວມງານຍົກເຄື່ອງຂອງທີ່ໜັກ ຫຼື ຫຼາຍ ກໍຄວນຊ່ວຍ ແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ ການມີນ້ຳໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນປະທັບໃຈທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ບໍ່ໂຍນວຽກ: ແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກກໍເມື່ອຍຫຼາຍແລ້ວ ວຽກຂອງໃຜກໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດີທີ່ສຸດ ຢ່າໄດ້ເອົາວຽກຂອງຕົນເອງໄປໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດແທນເດັດຂາດຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນບໍ່ໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ຄົນອື່ນເມື່ອເກີດບັນຫາ ຄວນຊ່ວຍເຫຼືອກັນແກ້ໄຂບັນຫາຈະເປັນການດີກວ່າ

3. ລະວັງການເວົ້າ: ຄິດໄຕ່ຕອງທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະເວົ້າຫຍັງອອກໄປ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເອົາມັນກັບຄືນມາໄດ້ ແລະ ເມື່ອເວົ້າໄປແລ້ວບໍ่ໄ่ດ້ຫຍັງກັບຄືນມາກໍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຈະດີກວ່າ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກເກັບຄຳເວົ້າໄດ້ ທ່ານອາດຈະກາຍເປັນຄົນເບິ່ງບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ບໍ່ມີໃຜມັກໃນພຶດຕິກຳຂອງທ່ານ ແຕ່ຖ້າສິ່ງທີ່ຈະເວົ້ານັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ ທ່ານກໍຕ້ອງເວົ້າໃຫ້ຖືກກາລະເທສະຈະເປັນການດີ.

4. ໝັ່ນເພີ່ມພະລັງທາງບວກ: ໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍເທື່ອທີ່ເກີດບັນຫາຂຶ້ນ ຖ້າທຸກຄົນມີແຕ່ຈົ່ມ ເວົ້າເຖິງແຕ່ທາງລົບເສຍຫາຍເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ ເຮັດແບບນີ້ຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ແນ່ນອນ ຂໍແນະນຳວ່າ ເມື່ອເກີດເຫດການແບບນີ້ໃນການເຮັດວຽກ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງສ້າງສັນເພື່ອໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານມີກຳລັງໃຈຕໍ່ສູ້ໄປ. ນອກນີ້, ໃນເວລາທີ່ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງການເປັນປົກກະຕິ ກໍຄວນຫາເວລາພົບປະໂອ້ລົມກັນ ເວົ້າຈາຢອກມ່ວນຊື່ນແບບສະໜິດສະໜົມທົ່ວໄປກໍເປັນເລື່ອງທີ່ຄວນຈະເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມສະນິດສະໜົມຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານນັ້ນເອງ.

5. ມີຄວາມອາສາສະໝັກໃຈ: ໃນຫຼາຍໆໂອກາດທີ່ອາດຕ້ອງການຜູ້ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ຮັບຜິດຊອບໂຄງການໃດໜຶ່ງນອກຈາກວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຜູ້ທີ່ຈະຊະນະໃຈເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຜູ້ນຳອອກມາໃຫ້ໂລກຮູ້ ການສະໝັກໃຈເຂົ້າຮັບກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງນັ້ນ ນອກຈາກເລື່ອງວຽກງານແລ້ວ ກໍມັກຈະໄດ້ໃຈຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ ແນ່ນອນເຮັດດີກໍຕ້ອງໄດ້ດີຢູ່ແລ້ວ, ໝູ່ເພື່ອນກໍຈະດີຕອບແທນເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ.

 

How to win the hearts of your coworkers

There is no doubt that doing your job well is the primary quality in an employee but rising up the ladder requires more than this alone. Having the support of your coworkers is another important factor at work. Target magazine is therefore introducing five ways to win the hearts of your coworkers:

  1. Be compassionate: Everyone wants to be friends with people who are kind and compassionate and this is an important quality for building friendships. This is not only true at work but is essential wherever you are. There are two sides to compassion, the first being in terms of work. If you see that a coworker is buried in work, when we have completed ours, we should not sit their twiddling our thumbs and watching them work; we should offer to help. The other side is in terms of our everyday life. If we see a coworker struggling with something heavy or trying to carry too many things at once, we should help. Just doing things like this will give a great impression to others.
  2. Avoid passing work on to others: Each day, everyone at work will already be tired. Everyone has to take responsibility for their own work and we should never burden others with our own unless absolutely necessary. It is also important not to pass the blame onto others when a problem arises. It is better to work together to solve problems.
  3. Watch your tongue: Put your brain into gear before putting your mouth into action because we cannot take back something we have said and once said, the damage is done so it’s better not to say it. If you do not know how to hold your tongue, you will lose credibility and nobody will appreciate your behavior. If, however, what you are saying is true, you have to find the right opportunity to say it.
  4. Create positive energy: When at work, problems often arise. If everyone only moans and talks about them negatively, this will make everyone feel defeated. This is certainly no way to solve the problem. When things like this occur at work, you have to know how to solve the problem creatively so that your coworkers feel encouraged. Also, when there is regularly a positive atmosphere in the workplace, we should try to find time to chat and have fun in a friendly way in order to grow ever closer to your coworkers.
  5. Be ready to volunteer: There may be many opportunities requiring someone to volunteer and take responsibility for a project outside their usual duties. To win the hearts of your coworkers, you have to show your leadership skills off and let everyone know that you are willing to take on responsibilities for extra activities. In addition to helping you with your work, it will make your coworkers like you. There is no doubt that your goodness will pay off and your coworkers will return the good you do to them

Comments