Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ໂຄງການ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ຄືບໜ້າແລ້ວ 50%

ໂຄງການ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຫີນບູນ ຕອນລຸ່ມ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໃນເດືອນພະຈິກ 2016 ໃນມູນຄ່າ ການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 36,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີເນື້ອທີ່ ສຳປະທານ 16 ເຮັກຕາ ແລະ ອາຍຸໃນການສຳປະທານ ທັງໝົດ 50 ປີ, ມາຮອດປັດບັນ ການກໍ່ສ້າງປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 50% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມເປີດການນຳໃຊ້ໃນຕົ້ນປີ 2019 ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດ ກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 15 ເມກະວັດ ຫຼື 79 ກິກກະວັດໂມງຕໍ່ປີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ຜະລິດເພື່ອຮັບໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃນບ່ອນທີ່ຍັງຂາດໄຟຟ້າ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສະໜອງພາຍໃນເມືອງຫີນບູນ ໃຫ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ທ່ານ ສົມພອນ ອຸດອນ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດພະລັງງານຣາຊີຕາ ຈຳກັດ ກ່າວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຄຳແກ້ວ ເມືອຫີນບູນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການ ສົມທົບທຶນລະຫວ່າງ ຄອບຄົວ ແລະ ບັນດາໝູ່ຄູ່ ໂດຍ ແມ່ນທ່ານນາງ ບັນເຮືອງ ອຸດອນເປັນປະທານ. ໂດຍບໍລິສັດ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເປັນພະລັງງານສະອາດ ເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຂອງຊາດ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ເປັນເຂື່ອນ ແບບຢ່າງທີ່ເປັນມິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການສ້າງໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ມີການບໍລິການທາງດ້ານ ຮ້ານອາຫານ, ເຮືອນພັກ, ຕະຫຼາດ, ທາງຄົນຍ່າງ, ສວນດອກໄມ້, ບຶງບົວແດງ, ສວນນ້ຳ, ເຮືອນຳທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນຈຸດທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໜ້າສົນໃນໃນອະນາຄົດ ແນ່ໃສ່ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງ ກ່າວຕື່ມອີກ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ. ຂ່າວ: ກອງຄຳ

Comments