Senglao content (728×90)

ສປປ ລາວ ມີໂອກາດທາງທຸລະກິດຫຼວງຫຼາຍ

ທ່ານ ນິສິດພົງ ວຸດທິປຣະພັນ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດພີທີທີ(ລາວ) ຈໍາກັດເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາລວມທັງວິໄສທັດແລະແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນສປປລາວຕໍ່ທາງ
ວາລະສານທາເກັດເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ວ່າ:

ບໍລິສັດພີທີທີ(ລາວ) PTT (LAO) CO.,LTD. ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງບໍລິສັດປຕທຈຳກັດ( ມະຫາຊົນ)( PTT Public CompanyLimited), ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1993 ໂດຍໃນເມື່ອກ່ອນ
ເປັນບໍລິສັດຫົວຂອງການຄ້າHouakhong Trading, ຕໍ່ມາໃນປີ2011 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນບໍລິສັດພີທີທີ(ລາວ) ຈຳກັດ. ມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 10 ຕື້ກີບ, ໂດຍປະຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມທຶນເປັນ 34 ຕື້ກີບ.
ວິໄສທັດຂອງເຮົາໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍວ່າ: ເຮັດທຸລະກິດບໍລິການປໍ້ານໍ້າມັນແບບຄົບວົງຈອນຄໍາວ່າຄົບວົງຈອນຄື: ຈຸດຂາຍຂອງເຮົາແມ່ນມີຫ້ອງນໍ້າສະອາດ, ມີທຸລະກິດ “ຄອນເວີນຽນສະຕໍ” convenience stores ດ້ວຍແບຼນ Jiffy, ຮ້ານກາເຟ Café Amazon “ອະເມຊອນ” ໄວ້ຮອງຮັບຄົນເດີນທາງ, ບໍລິການລ້າງລົດ, ທະນາຄານ, ຮ້ານອາຫານແລະຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

 • ມາດຕະຖານການບໍລິການການລົງທຶນຂອງພີທີທີ (ລາວ)”ວາງໄວ້ແນວໃດ?

ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມເປັນ “ສະແຕນດາດ” ກໍຄືທຸກແຫ່ງໃນພາກພື້ນທີ່ເຮົາໄປຕ້ອງເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທຸລະກິດທີ່ມີບໍລິການໃນປໍ້າ, ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າມັນ,ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ. ແຕ່ດ້ານການລົງທຶນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປເຮົາມີຮູບແບບຂອງສະຖານີບໍລິການຢູ່ 03 ຮູບແບບ (Type of Station) ຄື: ຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດແມ່ນ Platinum “ພຼາຕີນໍາ”, ຮອງລົງມາກໍ່ແມ່ນStandard “ສະແຕນດາດ” ແລະໃນປີ 2016 ນີ້ເຮົາຈະລິເລີ່ມ
Compaq “ຄອມແພ໊ກ” ຈະມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ສາເຫດທີ່ຕ້ອງມີ “ຄອມແພ໊ກ” ເພາະວ່າຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່, ຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນຍາກຫຼາຍດັ່ງນັ້ນເຮົາຈິ່ງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂເພື່ອຮອງຮັບລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຍັງຮັກສາຮູບແບບການບໍລິການເປັນມາດຕະຖານທຸກຢ່າງ.

 • ແຜນການໃນອະນາຄົດພີທີທີ (ລາວ)” ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ແນວໃດ?

ເຮົາວາງແຜນໄວ້ວ່າພາຍໃນປີ 2020 ເຮົາຈະມີໜ່ວຍບໍລິການທົ່ວປະເທດລາວ 90 ແຫ່ງ, ເພື່ອບໍລິການລູກຄ້າພາຍໃນແລະລູກຄ້າຕ່າງປະເທດພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ທາງບໍລິສັດໄດ້ເລັງເຫັນວ່າປະເທດລາວເປັນປະເທດ “ແລນລິ້ງ” ພໍເປີດເອອີຊີມັນກໍຈະມີການສັນຈອນໄປ-ມານັກທ່ອງທ່ຽວກໍຈະເດີນທາງຜ່ານລາວໄປປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອີກສິ່ງໜຶ່ງເຮົາເບິ່ງ “ອາຊຽນສະໄຕ໌” ເຫັນວ່າມີບາງຢ່າງທີ່ມີປະເພນີວັດທະນະທໍາໃກ້ຄຽງກັນ,ດັ່ງນັ້ນຈາກ
ປະສົບການຂອງພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນປະເທດໄທມາດົນກວ່າ 30 ປີ, ເຮົາກໍເອົາຮູບແບບທີ່ເຮົາປະ
ສົບຄວາມສໍາເລັດນັ້ນໄປ Apply ກັບເອອີຊີໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາເນັ້ນສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຫ້ອງນໍ້າສະອາດ.

 • ທຸລະກິດພີທີທີ (ລາວ)” ມີການຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ?

10 ກວ່າປີທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນສປປລາວການບໍລິການຂອງເຮົາຜ່ານມາ 70% ແມ່ນເຮົາ
ສະໜອງນໍ້າມັນໃຫ້ກັບພາກອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, 30% ແມ່ນສະໜອງຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຕາມ
ປໍ້າບໍລິການ, ໃນຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເພີ່ມໃນສ່ວນຂອງ Retail ຈາກ 30% ຂຶ້ນມາເປັນ 50%
ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍ Network “ເນັດເວີກ”. ປັດຈຸບັນພີທີທີມີປໍ້າບໍລິການ
ທັງໝົດ 27 ແຫ່ງໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດCOCO 10 ແຫ່ງຕາມເປົ້າໝາຍວາງໄວ້ເຖິງປີ 2020ເຮົາຈະມີປໍ້າ COCO ບໍ່ເກີນ 30 ແຫ່ງ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ60 ແຫ່ງແມ່ນຢາກໃຫ້ນັກລົງທຶນລາວມີສ່ວນຮ່ວມນໍາພວກເຮົາ.

 • ຕະຫຼາດເຮົາຂະຫຍາຍຕົວຈັກສ່ວນຮ້ອຍ?

ປີ 2006 ເຮົາມີຍອດຂາຍປະມານ 20-30 ລ້ານລິດ. ໃນປີ 2015 ເຮົາສາມາດມີຍອດຂາຍປະ
ມານ 169 ລ້ານລິດແລະປີ 2016 ເຮົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ປະມານ 220 ລ້ານລິດ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີບາດກ້າວກະໂດດເປັນສອງເທົ່າ.

 • ການວາງ Location ຂອງພີທີທີ ?

ສໍາລັບພີທີທີໄດ້ແຍກເປັນ 02 ສ່ວນຄື: ສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງເທສະບານຈະບໍ່ໃຫ້ມີປໍ້າພີທີທີໃກ້ກັນ
ແລະຢູ່ເສັ້ນທາງດຽວກັນ, ສ່ວນນອກເມືອງ-ຕ່າງແຂວງເຮົາຈະວາງໄລຍະຫ່າງກັນ 50 ກິໂລແມັດເປັນຢ່າງຕໍ່າ.

 • ເງື່ອນໄຂໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບພີທີທີ(ລາວ)” ?

ເຮົາຈະມີຢູ່ 02 ຮູບແບບຄື: ພີທີທີລົງທຶນເອງ100% ເອີ້ນວ່າ: COCO- (Company Own Company Operate), ການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນໃນປະເທດເອີ້ນວ່າ: DODO (Dealer Own Dealer Operate) ຄື: ຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ດິນໃນເຂດເໝາະສົມຕາມເງື່ອນໄຂ Location ຂອງພີທີທີ(ລາວ), ຕ້ອງລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງ 80% ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນທາງພີທີທີ(ລາວ) ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງການອອກແບບ-ເຕັກນິກ-ຄວາມປອດໄພ -ຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນ-ການຕິດຕັ້ງໂລໂກ້ທັງໝົດ, ລວມທັງຖັງເກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຕ້
ດິນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນ-ການເຝິກອົບຮົມພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມ Standard.

ຍອດມູນຄ່າການລົງທຶນຖ້າເປັນ “ພຼາຕີນໍາ” ບໍ່ລວມເນື້ອທີ່ດິນຈະຕົກປະມານ 30 ລ້ານບາດ, ຖ້າ
ເປັນ “ສະແຕນດາດ” ປະມານ 18-25 ລ້ານບາດແລະ“ຄອມແພ໊ກ” ຈະຢູ່ປະມານ 10 ລ້ານບາດ. ປໍ້ານໍ້າມັນຮູບແບບ “ຄອມແພ໊ກ” ປັດຈຸບັນເລີ່ມມີການກໍ່ສ້າງແລ້ວ 3 ແຫ່ງຄື: ສະຫວັນນະເຂດ 1 ແຫ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ແຫ່ງແລະແຂວງວຽງຈັນ 1 ແຫ່ງຄາດວ່າທ້າຍປີ 2016 ຈະເປີດບໍລິການ.

 • ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບພີທີທີ (ລາວ)?

ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງແມ່ນ: ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຍາກຄືຖ້າເອົານັກວິຊາການມາຄິດໄລ່-ໄລ່ລຽງທາງເສດຖະກິດເຂົາຈະເບິ່ງວ່າປະເທດລາວມີພົນລະເມືອງປະມານ 7 ລ້ານຄົນຖື
ເປັນຕະຫຼາດທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ, ແຕ່ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາຖ້າທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ປະເທດລາວ
ແລ້ວທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກປະເທດລາວເພາະມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງວັດທະນະທຳ.

ໃນດ້ານກາຍຍະພາບປະເທດລາວຖືເປັນ“ແລນລິ້ງ” ໃນພາກພຶ້ນແຫ່ງນີ້ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງເພາະສະນັ້ນມັນຈະເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າດັ່ງນັ້ນຄວາມ
ທ້າທາຍແມ່ນເຮົາຈະປັບທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄົນລາວແລະປະເທດລາວ.

ອີກສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງແມ່ນ: ຄົນລາວເອງມີຈໍານວນໜ້ອຍຢູ່ແລ້ວແຕ່ນິຍົມໄປຂາຍແຮງງານຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດຊຶ່ງຄົນຈໍານວນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຖ້າເຮົາດຶງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບມາເຮັດ
ວຽກໃນປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນມັນຈະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງລາວໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນເຮົາຈະດຶງເຂົາເຈົ້າກັບມາໄດ້ແນວໃດ? ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວຜ່ານມາທາງ
ພີທີທີ (ລາວ) ຈິ່ງເລັງໃສ່ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ.ບໍລິສັດພີທີທີ (ລາວ) ຢັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ແລະມີນະໂຍບາຍດໍາເນີນທຸລະກິດຈະເລີນເຕີມໂຕຄຽງຄູ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນແລະສັງຄົມ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາພີທີທີ(ລາວ)ໄດ້ມີກິດຈະກໍາຫຼາຍໆຢ່າງຮ່ວມກັບຊົມຊົນແລະສັງຄົມໂດຍໄດ້ມອບການ
ສະໜັບສະໜູນແລະສີ່ງຂອງຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາຂອງໜ່ວຍງານລັດແລະເອກກະຊົນເຊັ່ນ:
ມອບຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ, ຈວຍຈາລະຈອນ, ຜ້າຫົ່ມ, ຕິດຕັ້ງໄຟແສງສະຫວ່າງຫົນທາງເປັນຕົ້ນ, ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການສຶກສາແກ່ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນອານາຄົດຂອງຊາດມອບທືນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນດີເດັ່ນໂຮງຮຽນການຊ່າງລາວ-ເຢຍລະມັນມອບອຸປະກອນການຮຽນການສຶກສາແລະອຸປະ
ກອນກິລາໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນເຂດຫ່າງໄກທຸລະການດ້ານເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບທາງວິທະຍາ
ໄລສີນລະປະສຶກສາຈັດກິດຈະກໍາແຕ້ມຮູບຂອງນ້ອງເຍົາວະຊົນລະດັບປະຖົມແລະມັດທະຍົມເພື່ອ
ເປັນເວທີສ້າງສາພັດທະນາແນວຄິດແລະສີມືຂອງເຍົາວະຊົນໃຫ້ແຂ່ງຂັນກັບລະດັບປະເທດອາຊຽນ
ແລະສາກົນຕາມໂຄງການ “ Seeding The Future “ຫຼືໂຄງການພັດທະນາເມັດພັນເຍົາວະຊົນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຂອງປຕທ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 119 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 )

The Lao PDR is a land of business opportunity.

Managing Director of PTT (Laos) Co., Ltd. Mr. NisitPhongvutiprapant recently revealed to Target magazine the background, vision, and plans for business expansion in the Lao PDR:

“PTT (Lao) Co., Ltd. is a subsidiary of PTT Public Company Limited and was founded in 1993 under the name of Houakhong Trading. Later, in 2011, it changed its name to PTT (Lao) Co., Ltd. It has a registered capital of 10 billion kip and is currently raising this figure to 34 billion”. Our vision and targets: “We aim to offer universal gas station services and when we say ‘universal’, we mean clean restrooms, Jiffy convenience stores, and Café Amazon coffee shops to welcome customers along with carwash services, banks, restaurants, and local products”.

 • What are PTT (Laos)’s standards for services and investment?

“Our goal is to achieve a uniform set-up whereby everywhere we open a branch, we ensure that we meet certain standards in terms of our format, service diversity, gas quality, and service quality but our investments will be different – we will have three types of station – our largest being our Platinum Stations, followed by our Standard Stations, and finally our Compact Stations. The reason we need our Compact Stations is because in cities, it is extremely difficult to find large areas of space so we have to adapt so that we can serve customers in community areas. The important thing, however, is that all our services will meet uniform standards and work according to the same format.”

 • What plans and goals does PTT (Lao) have for the future?

We plan in 2020 to have 90 service units throughout Laos to serve both domestic and foreign customers. Now that we have acceded to the ASEAN Economic Union (AEC), Laos has become a country which is land-linked and there will be more tourists traveling through Laos on to other countries in the region. Another thing we are looking at is an “ASEAN style”. We notice that we share similar customs and cultures so thanks to over thirty years of experience providing services in Thailand, we will be applying our successful format to the AEC, the most important being clean restrooms.

 • How has PTT (Lao) been expanding?

“Over our ten years of business operations in the Lao PDR, 70% of our services have consisted of supplying fuel to various industrial sectors while 30% have been aimed at the general public in the form of gas stations. In future, we will be trying to increase our retail services from 30% to 50% and this means that we have to expand our network. PTT (Lao) currently has 27 gas stations. 10 of these represent company owned – company operated (COCO) investments and by 2020 we hope to have 30 COCO stations. We are hoping for the remaining 60 to be joint investments between ourselves and Lao investors.”

 • By what percentages is our market expanding?

“In 2006, we sold 20-30 million liters, which rose to 169 million in 2015, and we are aiming for a target of 220 million for 2016, which will mean almost doubling our sales.”
• How does PTT select its locations?

“We separate our locations into two types – those in urban areas, where we never have more than one PTT station close to or on the same road as another, and those on provincial highways in rural areas, where we will be setting up stations at least every 50 km.”

 • What are the conditions for partnering up with PTT (Lao)?

“We have two options – 100% PTT investment, known as ‘COCO’, and investments by domestic investors, known as dealer owned – dealer operated (DODO). Investors must have land in a suitable area which meets PTT (Lao)’s location conditions and put up 80% of the investment, the remaining 20% to be provided by PTT (Lao) to assist with design, technical, safety, pumping, and logo installation issues, along with underground gas tanks, their connection to the pumps, and staff training in order to ensure that everything is according to our standard model. The total investment for a Platinum Station, exclusive of land, is 30 million baht, for a Standard Station 18-25 million baht, and for a Compact Station 10 million baht. Construction is currently underway for three Compact Stations – one in Savannakhet , one in Vientiane Capital and another one in Vientiane province and we hope to have these up and running by the end of 2016.”

 • What are the challenges facing PTT (Lao)?

“One challenge is that Laos is a country full of surprises. When our economists do their calculations, they will see that the country has a population of around seven million, making it an extremely small market, but experience has shown us that once you come to Laos, you develop a love for the country because of its diverse culture and physical and geographical conditions, which have led to many large construction projects, so there are more business opportunities. The challenge is therefore how to adapt the business we already have to customize it for Lao people and Laos as a country. Another challenge is that the Lao population is already small as it is and many people go to work overseas and these are mostly skilled workers. If we can attract more of these people to come back and work in the country, it will be an important factor in supporting Lao economic growth. Therefore, the challenge is how to attract them to come back. Because of this, PTT (Lao) is placing considerable emphasis on training.

PTT (Lao) considers the participation of communities and the public in its business operations to be important and has been putting policies in place to support this. PTT (Lao) has been organizing many activities involving communities and the public, providing financial and material support for various State and private sector activities. It has, for example, provided garbage bags, traffic cones, and blankets and installed street lights. It also attaches much importance to education for young people as they are the future of the nation so scholarships have been provided to outstanding students at the Lao-German Technical School and donated educational and sports equipment to primary schools in poor remote areas. It has also organized activities with Lao arts colleges and held art competitions for primary and secondary schoolchildren in order to provide them with a platform on which to develop their ideas and skills and compete at ASEAN and International Level under the ‘Seeding the Future’ project to ensure a sustainable future for PTT.”

 

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ