Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ 4 ເມສາ 2018

ວັນພຸດ ວັນທີ 4 ເມສາ ພສ 2561 ແຮມ 4 ຄໍ່າ ເດືອນ 5 (ມື້ນີ້ ຍັງເປັນມື້ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມແກ່ການເຮັດງານມຸງຄຸນ)

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ທ່ານຕ້ອງເມື່ອຍກັບການເຮັດວຽກພຽງຄົນດຽວ ເພາະຈະຫວັງເພິ່ງພາຄົນອ້ອມຂ້າງບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຈາກວຽກງານປະຈຳ ແລະ ອາຊີບເສີມ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດວຽກງານຫຼາຍເພື່ອອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ຄວນຟ້າວສ້າງຜົນງານໃຫ້ຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້ເພາະການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ, ການເງິນ ມີເກນໄດ້ໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນຂອງທ່ານ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເລີ່ມເບື່ອໜ່າຍເພາະຄວາມສຳພັນດຳເນີນມາເຖິງຈຸດອີ່ມຕົວ, ຄົນໂສດກຳລັງຈະໄດ້ພົບຮັກໃໝ່ໃນໄວໆນີ້.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ມີເກນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານປາຖະໜາ, ການເງິນ ຖ້າຫາກໄລຍະນີ້ເຮັດວຽກເສີມຈະມີເກນມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມສຳພັນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້. ຄົນໂສດກຳລັງຈະໄດ້ພົບຮັກໃໝ່ໃນໄວໆນີ້.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ຖ້າຫາກຕ້ອງເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນກັບຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ທ່ານຈະຕ້ອງເມື່ອຍຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້, ການເງິນ ມີເຫດຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ຄາດຝັນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ລະວັງຈະເມື່ອຍຈາກການເຮັດວຽກແລ້ວມາລົງກັບຄົນຮັກ, ຄົນໂສດມີເກນມີຄົນທຳມະດາທີ່ຮັກຈິງຫວັງແຕ່ງເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ມີເກນເກີດບັນຫາເຂົ້າໃຈຜິດກັບເພື່ອນຮ່ວມງານເພາະການສື່ສານທີ່ຜິດພາດ, ການເງິນ ຖ້າຫາກຄິດຈະລົງທຶນໃນໄລຍະນີ້ ແນະນຳໃຫ້ລົງທຶນແບບໄລຍະຍາວຈະດີກວ່າ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ກັນ ເພາະເຮັດແຕ່ວຽກຫຼາຍ ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດຕໍ່ໄປ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ມື້ນີ້ທ່ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກເກີນໜ້າທີ່ທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບ, ການເງິນ ຄ່ອງຕົວດີຖ້າຫາກບໍ່ມີໜີ້ສິນມາເພີ່ມຕື່ມ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນແຕ່ຄວາມສຳພັນຍັງຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີເກນສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະມີປະສົບການ ແລະ ຊໍານານໃນວຽກງານຫຼາຍແຕ່ບໍ່ຄວນປະມາດເພາະມີໂອກາດເຮັດວຽກຜິດພາດໂດຍບໍ່ຄາດຝັນ, ການເງິນ ຄວນຫຼີກລຽງການສ່ຽງດວງເພາະມີເກໄດ້ບໍ່ຄຸ້ມກັບເສຍ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດອີກຕໍ່ໄປ.

 

Comments