Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ແຈ້ງການ! ປິດນໍ້າປະປາ ວັນເສົາ ທີ 21 ເມສານີ້.

ແຈ້ງການນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຈະມີການສ້ອມແປງທໍ່ສົ່ງນ້ຳໃນວັນເສົາ 21 ເມສາ 2018 ນັບແຕ່ເວລາ 09:00-14:00 ໂດຍສະເພາະຂອບເຂດເມືອງ ໄຊທານີ ແລະ ໄຊເສດຖາ ລາຍລະອຽດຕາມຮູບລຸ່ມນີ້.


ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງຫ້າງຫາກະກຽມພາຊະນະໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ສາຍດ່ວນ☎1169 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

 

Comments