Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ສາຍພົວພັນ ລາວ – ການາດາ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຍືນຍົງ

ໃນສະບັບເດືອນ ເມສານີ້ ທາງວາລະສານໄດ້ຮັບກຽດການສໍາພາດຂຶ້ນປົກຂອງທ່ານນາງໂດນິກາ ພອດຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ບາງກອກປະເທດໄທ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫຼາຍດ້ານຂອງ ການາດາໃນໄລຍະຜ່ານມາ..(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 141 ເດືອນເມສາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

LAO-CANADIAN RELATIONS GROW STEADILY

 In April’s issue of Target magazine, we have the honor of an interview with Canada Ambassador to the Lao PDR Ms. Donica Pottie who appears on the front cover and gives an insight into the ties between the two countries, especially with respect to business and the various forms of aid received from Canada

Comments