Senglao content (728×90)

9 ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບການແຂງໂຕຂອງອົງຄະຊາດ ທີ່ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ…!!

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳກ່ຽວກັບການແຂງໂຕຂອງອົງຄະຊາດ ທີ່ຜູ້ຊາຍທຸກໆຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານເອງ.

ຜູ້ຊາຍທຸກໆຄົນຄົງຈະລື້ງເຄີຍກັບການແຂງໂຕຂອງອົງຄະຊາດເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ກໍອາດບໍ່ຮູ້ວ່າອາການແບບນັ້ນມັນມີຂໍ້ດີຫຼືຂໍ້ເສຍຫຼືບໍ່ ແລະ ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງຮວບຮວມຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວກັບການແຂງໂຕ ຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍມາຝາກກັນ.

  1. ບາງເທື່ອທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ອົງຄະຊາດຕື່ນ…

ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍຕົກຢູ່ໃນພາວະທີ່ຢູ່ດີໆ ອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານກໍ່ແຂງໂຕຂຶ້ນມາເອງ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ເພາະເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດເມື່ອລະບົບປະສາດຂອງທ່ານຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອາລົມທາງເພດເມືອນຶກເຫັນຜູ້ຍິງທີ່ sexy ນັ້ນເອງ.

  1. ອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານຕົກຢູ່ໃນສະພາວະຄ້າງ

ເມືອຮູ້ສຶກວ່າອົງຄະຊາດແຂງໂຕຕິດຕໍ່ກັນເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ມີການກະຕຸ້ນທັ້ງທາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ນັ້ນອາດເປັນເພາະວ່າອົງຄະຊາດຂອງທ່ານຕົກຢູ່ໃນພາວະແຂງຕົວຄ້າງ ຊຶ່ງຄວນໄປຫາໝໍເພື່ອເບິ່ງອາການ ແລະ ຮັກສາຮີບດ່ວນ ຫາກຖິ້ມໄວ້ແບບນີ້ເປັນເວລາດົນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດໄດ້.

  1. ລະວັງອົງຄະຊາດຫັກ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າອະໄວຍະວະເພດຊາຍສາມາດຫັກໄດ້  ເພາະທ່ານຄິດວ່າເປັນຈຸດທີ່ບໍ່ມີກະດູກ ແລ້ວຈະສາມາດຫັກໄດ້ແນວໃດ ຊຶ່ງອາການດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນເມືອທ່ານກຳລັງຟັງເພງຮັກ ຫຼື ຊ່ວຍໂຕເອງຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ເລືອດສູບສີດທີ່ອົງຄະຊາດຫຼາຍ ແລະ ຫັກໃນທີ່ສຸດ ແຖມຍັງຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການຟື້ນຟູດົນເຖິງ 6 ອາທິດ, ຈົນກວ່າອົງຄະຊາດຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ.

  1. ບໍ່ຄວນກະຕຸ້ນອົງຄະຊາດໃຫ້ແຂງຕົວຕະຫຼອດເວລາ-ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ

ມີການສຶກສາພົບວ່າ ຖ້າຜູ້ຊາຍເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດແຂງໂຕຫຼາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອົງຄະຊາດບໍ່ຍອມແຂງໂຕເມືອຕ້ອງການມີເພດສຳພັນກໍຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນຈະຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວຈະດີກວ່າ ເພາະຫາກຮອດຍາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ຈະບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາກັບການແຂງໂຕອີກ.

  1. ຄວາມຍາວຂອງອົງຄະຊາດ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ວ່າອົງຄະຊາດຂອງທ່ານຈະຍາວຊ່ຳໃດ ຄວນແທກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຂງໂຕຈາກບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍໄປຫາອະໄວຍະວະເພດ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະຮູ້ຂະໜາດທີ່ແທ້ຂອງທ່ານແລ້ວ.

  1. ທ່ານສາມາດຫຼັ່ງສານອະສຸຈິຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຫຼາຍເທື່ອໂດຍບໍ່ເມື່ອຍ

ໃນປີ 1995 ທາງ Rutgers University ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເຮັດການວິໄຈກັບການຫຼັ່ງຂອງຜູ້ຊາຍ ຊຶ່ງຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ຊາຍສາມາດຫຼັ່ງແບບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 6 ເທື່ອໃນເວລາພຽງ 36 ນາທີໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກອ່ອນເພີຍແມ້ແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.

  1. ອົງຄະຊາດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າອົງຄະຊາດທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ

ບໍ່ເຊື່ອກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອວ່າ ເມືອມີງານວິໄຈທີ່ປາກົດເທິງເວັບໄຊ້ American Psychological Association ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອະໄວຍະວະເພດຊາຍຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 86% ເມືອແຂງໂຕເຕັມທີ່, ສ່ວນວ່າອົງຄະຊາດທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍຈະຂະຫຍາຍໄດ້ພຽງ 47% ເທົ່ານັ້ນ.

  1. ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຍາວຂອງອົງຄະຊາດເມືອແຂງໂຕເຕັມທີ

ມີຜົນການສຶກສາຕີພິມລົງວາລະສານ Journal of Sexual Medicine ຄົ້ນພົບວ່າຄວາມຍາວສະເລ່ຍຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍຂະນະທີ່ແຂງໂຕຢູ່ທີ່ 5,6 ນິ້ວ ຈາກການສຳຫຼວດຜູ້ຊາຍ 1,661 ຄົນ ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

  1. ອົງຄະຊາດທີ່ແຂງໂຕເຕັມທີ່ກັບຄວາມຍາວທີ່ເປັນສະຖິຕິໂລກ

Jonah Falcon ໄດ້ຮັບການບັນທຶກວ່າມີອະໄວຍະວະເພດຂະນະແຂງໂຕຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ 13,5 ນິ້ວ ຂະນະທີ່ຄວາມຍາວປົກກະຕິ 9,5 ນິ້ວ ຊຶ່ງຖືວ່າອາວຸດລັບຂອງຊາຍຊາວສະຫະລັດຜູ້ນີ້ ໃຫ່ຍແທ້ໆ.

ເປັນແນວໃດແດ່ກັບການຮຽນຮູ້ເຖິງການແຂງໂຕຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍທີ່ນຳມາຝາກກັນ ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ເອົາເປັນວ່າທ່ານຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບສຸຂະພາບຂອງອະໄວຍະວະເພດແດ່ ບໍ່ຄວນຫັກໂຫມຈົນຫຼາຍເກີນໄປພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ໃຊ້ງານໃປດົນໆ.

ຂໍຂອບໃຈພາບຈາກ: mensxp, healthline                                                                  

ໂດຍ: ເນເນ

 

 

 

 

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ