ດວງປະຈໍາວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2016.

  • ວັນອາທິດ: ມື້ນີ້ຄວາມຮັກຂອງທ່ານນັ້ນຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ວຽກງານກໍບໍ່ຄວນເອົາຕົນເອງໄປສ່ຽງກັບເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ ພຽງແຕ່ເບິ່ງຈາກພາຍນອກ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວ.
  • ວັນຈັນ: ມື້ນີ້ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການກິນຢາ, ກິນຢາເກີນຂະໜາດ, ວຽກງານມີເລື່ອງຂອງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນຕ້ອງອະທິບາຍລະອຽດ ຫຼື ເບິ່ງເຫດຜົນໄວ້ກ່ອນ ຫາກແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ແທ້ໆກໍໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຊ່ວຍຕັດສິນໃຈໄດ້.
  • ວັນອັງຄານ: ມື້ນີ້ ຄວາມລັບຂອງທ່ານອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍ, ສິ່ງໃດຫາກເຮັດບໍ່ດີ ຫຼື ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ບໍ່ດີຢູ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບ,  ວຽກງານອາດຕ້ອງອາໃສຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມມີສະມາທິໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວທຸກຢ່າງຈະແກ້ໄຂໄດ້ເອງ.
  • ວັນພຸດ: ມື້ນີ້ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສ້ອຍບັດເຄດິດ, ບັດກົດເງິນສົດ, ລະມັດລະວັງເລື່ອງຂອງອາລົມໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າເພີດເພີນມືຈົນເປັນໜີ້ເປັນສິນກ້ອນໃຫຍ່, ວຽກງານອາດມີຜິດພາດບໍ່ໄປຕາມທີ່ຄິດ ແຕ່ກໍຕ້ອງປະຄັບປະຄອງໄປກ່ອນ.
  • ວັນພະຫັດ: ມື້ນີ້ ວຽກງານຕ້ອງມີການພິຈາລະນາຫຼາຍດ້ານ ຢ່າເບິ່ງພຽງດ້ານດຽວອາດຈະຜິດພາດໃນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນ, ອາດຕ້ອງຄິດໃຫ້ຮອບຄອບຄົບທຸກດ້ານ, ການເງິນພະຍາຍາມຫາວຽກເພິ່ມລາຍໄດ້, ຈະເຮັດວຽກເສີມຫາເຄື່ອງມາຂາຍກໍອາດຈະໄດ້ຊ່ອງທາງທີ່ດີ.
  • ວັນສຸກ: ມື້ນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແປກໃໝ່ຈາກຄົນທີ່ໄດ້ເວົ້າຈາກັນ ຈະໄດ້ເປັນແນວຄິດໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກ ຫຼື ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃໝ່ຂອງເຮົາ, ຄວາມຮັກບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຮອດຫຼາຍ ເວົ້າຫຼາຍເຮົາກໍຄືກັນກັບຜູ້ເຖົ້າໄປທຸກມື້ ສະຫງົບແດ່ທຸກຢ່າງຈະດີຂຶ້ນ.
  • ວັນເສົາ: ມື້ນີ້ ການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງຂຶ້ນສູງອາດຕ້ອງລະວັງອຸບັດຕິເຫດ ຕ້ອງມີການກວດກາອຸປະກອນ, ຄວາມພ້ອມຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ວຽກງານອາດຕ້ອງເລື່ອນອອກໄປ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມຈະເຮັດໃນເວລານີ້ ຢ່າຝືນຕົນເອງຈົນກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

(ການສ່ຽງທວາຍແມ່ນການເດົາເຫດການລ່ວງໜ້າ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິດທິສ່ວນບຸກຄົນໃນການເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອ…)

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!