Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການນໍາພາຂອງແມ່ຍິງໄດ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບົດບາດຂອງ ການາດາ ໃນ ສປປ ລາວ ສູງຂຶ້ນ

 

ໃນສະບັບເດືອນ ເມສານີ້ ທາງວາລະສານໄດ້ຮັບກຽດການສໍາພາດຂຶ້ນປົກຂອງທ່ານນາງໂດນິກາ ພອດຕີ ເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ບາງກອກປະເທດໄທ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫຼາຍດ້ານຂອງ ການາດາໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ຂ້າພະເຈົ້າມາເຖິງບາງກອກໃນເດືອນ ກັນຍາ 2016 ເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ປະຈໍາປະເທດໄທ, ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ. ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເພື່ອດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈໍາ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເດີນທາງມາ ສປປ ລາວ ຫຼາຍຄັ້ງ. ການທີ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, Lee-Anne Hermann ແລະ ທີມງານຂອງລາວ,ປະຈໍາການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໝາຍຄວາມວ່າ ການາດາ
ເລີ່ມມີບົດບາດສູງຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານການາດາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບລັດຖະບານ, ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນ ລາວ…(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 141 ເດືອນເມສາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Comments