Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ 30 ເມສາ 2018

ວັນຈັນ ວັນທີ  30 ເມສາ  ພສ 2561  ແຮມ 1 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ລາວ.

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ມີໂອກາດສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການເຮັດວຽກ, ການເງິນ ບໍ່ມີບັນຫາດ້ານການເງິນໃຫ້ກັງວົນໃຈ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ກັນກໍຕາມ, ຄົນໂສດຈະສົມຫວັງໃນໄລຍະນີ້.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກໃໝ່ທີ່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດ, ການເງິນ ບໍ່ມີບັນຫາ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ກຳລັງຈະມີຂ່າວດີໃນໄວໆນີ້, ຄົນໂສດມີຄົນເຂົ້າມາໃນຊີວິດຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີຄົນຈິງໃຈ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດ, ການເງິນ ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຮັກ ຄົນທີຄູ່ຄວາມສຳພັນຍັງຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດມີໂອກາດພົບຮັກໃໝ່ທີ່ຫາກໍຮູ້ຈັກກັນ.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ມີເກນໄດ້ເດີນທາງໄກ, ການເງິນ ກຳລັງຈະມີຂ່າວດີໃນໄວໆນີ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເລີ່ມເຂົ້າໃຈກັນຫຼັງຈາກຫ່າງເຫີນກັນໄປດົນ, ຄົນໂສດມີເກນຈະຄອງໂສດແບບໄລຍະຍາວ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ມີເກນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານປາຖະໜາ, ການເງິນ ມີເກນມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ກໍເໝືອນບໍ່ມີ,​ ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈະສຳເລັດຊ້າ ເພາະທ່ານເຮັດວຽກຫຼາຍເກີນໄປ, ການເງິນ ມີເກນລົງທຶນແບບໄລຍະຍາວ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນດີບໍ່ມີບັນຫາ, ຄົນໂສດຈະໄດ້ສະຫຼະໂສດໃນໄລຍະນີ້.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ທຸກຢ່າງດຳເນີນໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບການຊື້ຊັບສິນທີ່ມີຄ່າ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນເປັນຢ່າງດີ, ຄົນໂສດມີເກນສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ.

Comments