Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືສ້າງຍີ່ຫໍ້ ສິນຄ້າລາວ ເຈາະຕະຫຼາດສາກົນ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ  ຮ່ວມກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ຜະລິດຕະພັນລາວໃຫ້  ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ມີລາຍຮັບ ທີ່ຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາ ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກປະເທດອັງກິດ ມາບັນລະຍາຍ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ມາປຶກສາຫາລື ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຫາຈຸດເດັ່ນຂອງສິນຄ້າລາວ.

ປັດຈຸບັນ, ຍີ່ຫໍ້ຂອງລາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ເຈາະເຖິງຕະຫຼາດຢ່າງແທ້ຈິງ ສະນັ້ນ ຖ້າເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຕະຫຼາດໄດ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ ການສ້າງລາຍຮັບ ຂອງຊາດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເປັນລາຍຮັບ ທີ່ຍືນຍົງ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາຈະເນັ້ນໃສ່ ຂະແໜງກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ທີ່ມີທ່າແຮງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ງກຳລັງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຫາຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ສາມາດເຈາະຕະຫຼາດໄດ້.  ເຊິ່ງຈຸດເດັ່ນແມ່ນຂະແໜງກກະສິກຳ ມີກາເຟ, ຊາ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເປັນຕົ້ນ, ຂະແໜງຫັດຖະກຳ ມີຜ້າໄໝລາວ ແລະ ສຳລັບ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເລັງໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວ ທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ. ຖ້າຫາກສ້າງ ເປັນຍີ່ຫໍ້ຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບ ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າ ມີການສົ່ງອອກ ກໍຈະນຳເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລາວ ລວມທັງເຮັດ ໃຫ້ການຂາດດຸນການຄ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດດີຂຶ້ນ.

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ: ສິງຄຳ, ພາບ: ເກດສະໜາ

Comments