Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2018

ສະບາຍທ່ານຜູ້ອ່ານຕິດຕາມເບິ່ງດວງປະຈຳວັນທຸກໆມື້. ມື້ນີ້ ກົງກັບວັນພຸດ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ແຮມ 10 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ລາວ

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ກຳລັງຈະມີເລື່ອງໃຫຍ່ເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໃນໄລໆນີ້, ການເງິນ ໂອກາດດີໃນການຫາເງິນ ກຳລັງຈະເຂົ້າມາໃນໄວໆນີ້. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມສຳພັນພັດທະນາໄປຊ້າໆແຕ່ໝັ້ນຄົງ, ຄົນໂສດມີເກນໄດ້ພົບຮັກໃໝ່ໃນໄລຍະນີ້.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ເກີດບັນຫາເພາະຄວາມບໍ່ສາມັກຄີໝູ່ເພື່ອນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ການເງິນ ເມື່ອຍເພາະມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄົນຮັກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ, ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກແທ້ໃນໄລຍະນີ້.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ຄວນລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບໄລຍະນີ້ເພາະທ່ານເຮັດວຽກຫຼາຍຈົນບໍມີເວລາພັກຜ່ອນ, ການເງິນ ຖ້າຫາກມີບັນຫາຈະມີຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າທຸກມື້, ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກກັບເພື່ອໃຫມ່.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ຕ້ອງອົດທົນເພາະມີບັນຫາເຂົ້າມາທ້າທາຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຕໍ່ເນື່ອງ, ການເງິນ ມີເກນໄດ້ລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ບັນຫາທີ່ເຄີຍພົບພໍ້ນຳກັນມາຈະເລີ່ມຫຼຸດຜ່ອນລົງ, ຄົນໂສດຟາກມີຄວາມຮັກແບບຈິງຈັງແຕ່ຍັງບໍ່ມີເກນພົບຮັກແທ້.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ຕ້ອງເມື່ອຍເພາະຕ້ອງລົງມືເຮັດວຽກເອງທຸກຢ່າງ, ການເງິນ ຄວນເລີ່ມເກັບທ້ອນເງິນໃນມື້ນີ້ເພາະອີກບໍ່ດົນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວນຊອກຫາເວລາໃຫ້ຄົນຮັກເພື່ອເພີ່ມຄວາມສຳພັນ, ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກກັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ກຳລັງຈະມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ວຽກງານໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ, ການເງິນ ຖ້າຫາກມີໂອກາດຄວນນຳເງິນໄປລົງທຶນເພື່ອຈະໄດ້ມີຜົນກຳໄລ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນໝັ້ນຄົງ,​ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກກັບຄົນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ຖ້າຫາກໄລຍະນີ້ຈະສະເໜີວຽກງານ ຫຼື ແຂ່ງຂັນຈະມີໂອກາດປະສົບຄວາມສຳເລັດດັ່ງປາຖະໜາ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້,​ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ພົບກັບເຫດການວັດໃຈວ່າຮັກກັນແທ້ຫຼືບໍ່, ຄົນໂສດຈະພົບຮັກໃນໄລຍະນີ້.

 

Comments